ΑΠΟΨΕΙΣ

Από την Κυριακή 1η Απριλίου 2018, μέχρι και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 ισχύουν οι ώρες κοινής ησυχίας της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με ανακοίνωση την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι από τις 15:00 έως τις 17:30, και από τις 23:00 έως τις...
Σε ενημερωτική συνάντηση συμμετείχε το σύνολο των επικεφαλής και εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και υπάγονται στην εποπτεία της ΤτΕ. Κύριο μέλημα της ΔΕΙΑ είναι η επαρκής και εύληπτη πληροφόρηση των ασφαλισμένων ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης που ασφαλίζονται. Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικές...
Τη συμφωνία με τις τράπεζες για την επέκταση του πιστωτικού ορίου της «Κάρτας του Αγρότη» ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου. Έτσι, το πιστωτικό όριό της θα επεκταθεί λαμβάνοντας υπόψη και το «Πρασίνισμα» πέρα από τη βασική ενίσχυση. Θα ανέρχεται πλέον στο 80% επί της αξίας των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης και...
Μετά και τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) οι ρυθμίσεις για την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων ορίζονται από το άρθρο 18 του παραπάνω νόμου, το οποίο μάλιστα τροποποιήθηκε πρόσφατα με την παράγραφο 1 του άρθρου 397 του Ν 4512/2018. Σύμφωνα με τις προϊσχύσασες ρυθμίσεις του άρθρου...
Πολλές και μεγάλες είναι οι προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες σχετικά με τη ρύθμιση σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Έπρεπε να περάσουν 7 μήνες από την ψήφιση του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προκειμένου να δημοσιευτούν...
Εμπόδια αλλά και δυσκολίες παρουσιάζει η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών προς το Δημόσιο. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία αφορά χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να λάβουν φορολογική και ασφαλιστική...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ