Ο Ελλάκτωρ, ο Ολλανδός και το κρίσιμο 6μηνο!

… το επόμενο εξάμηνο είναι κρίσιμο και καθοριστικό, καθώς κατ’ αρχήν θα κριθεί εάν θα γίνει το ντιλ και οι Ολλανδοί θα αποκτήσουν το ποσοστό του Λεωνίδα Μπόμπολα. Εάν το ντιλ πραγματοποιηθεί, τότε με βάση τα αποτελέσματα του 6μηνου οι Ολλανδοί θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα συναινέσουν στην διατήρηση του υπάρχοντος management, όπως έκαναν και με τον Γ. Περιστερη στην ΓΕΚ Τερνα. Ή αλλιώς εάν θα κινηθούν για αλλαγή του management με ό,τι δυσκολίες ή παρενέργειες κάτι τέτοιο τυχόν επιφέρει.
Τρίτη εκδοχή είναι να αναζητηθούν λύσεις με φόντο τα ασημικά του Ελλάκτορα….