Υπό εξέταση έκδοση νέου ομολόγου από τον ΟΠΑΠ

Την προσφορά ομολογιών, 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 200 εκατ.ευρώ μέσα στο επόμενο διάστημα εξετάζει ο ΟΠΑΠ, εφόσον κριθεί ότι οι συνθήκες ευνοούν το εγχείρημα. Η εταιρεία είχε προ μηνών αναφέρει πως προτίθεται να εξετάσει την πιθανότητα έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού δανείου στο προσεχές διάστημα, κάτι που αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς αλλά και τις εξελίξεις από το μέτωπο του κορονοϊού και των υπό συζήτηση μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.

Η έκδοση νέου ομολόγου από τον ΟΠΑΠ, για την οποία έκανε λόγο και το Bloomberg, εξετάζεται με πρόθεση να εξασφαλιστεί ένα επιτόκιο της τάξης του 2,3% ή και χαμηλότερα.Κατά πληροφορίες, όταν τελικώς υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, οι νέες ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς.

Ο Όμιλος τον περασμένο Μάρτιο (23/3) είχε προχωρήσει στην προπληρωμή του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ύψους 200 εκατ.ευρώ που έχει εκδώσει το 2017 (με καταληκτική ημερομηνία τον Μάρτιο του 2022) και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς. Έκτοτε η διοίκηση είχε δηλώσει πολλές φορές ότι εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές χρηματοδότησης. Σημειώνεται πως στα μέσα του χρόνου, ο ΟΠΑΠ εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση με εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες και τις τακτικές ανάγκες χρηματοδότησής του.

Όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις, στις 27.03.2020 εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 100 εκατ., λήξεως τον Μάρτιο του 2021, με δικαίωμα παράτασης για 12 μήνες, ποσό που εισπράχθηκε την ίδια ημέρα. Αργότερα, στις 31.03.2020, εξέδωσε επίσης ομολογιακό δάνειο 200 εκατ.ευρώ, ενώ στις 04.05.2020 υπέγραψε ένα ακόμα ομολογιακό δάνειο, ύψους 100 εκατ., λήξεως Μάϊο 2022, με δικαίωμα παράτασης για 12 μήνες, το οποίο προς το παρόν δεν έχει εκταμιευτεί, όπως ανέφερε η εταιρεία κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων 6μήνου 2020. Στις ίδιες καταστάσεις σημειώνεται πως ο ΟΠΑΠ στις 01.07.2020 προχώρησε σε μερική αποπληρωμή ποσού 50εκατ.ευρώ του ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας 200 εκατ.ευρώ από τη Eurobank, χωρίς επιπλέον κόστος.

Οι κινήσεις αυτές σε συνδυασμό με τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών στο πρώτο εξάμηνο του 2020 είχε ως αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 07.09.2020 να ανέρχονται σε 539 εκατ. ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο 6μηνο, ο δείκτης καθαρός δανεισμός/ EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,8x στις 30.06.2020.

Θετικό πρόσημο
Οι ενθαρρυντικές επιδόσεις μετά την επαναλειτουργία του δικτύου σε συνδυασμό με το χαμηλό σταθερό κόστος και τις δράσεις για περαιτέρω συγκράτηση των δαπανών είχε ως αποτέλεσμα, ο ΟΠΑΠ στο πρώτο εξάμηνο να καταγράψει κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA και, όπως σημειώθηκε, παρά την επίδραση του κορωνοϊού τα ταμειακά του διαθέσιμα να παραμείνουν σε ισχυρά επίπεδα.

Τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα 20,4 εκατ. ευρώ, παρότι το σύνολο του εμπορικού δικτύου της εταιρείας επανήλθε πλήρως σε λειτουργία τον Ιούνιο, μετά το lockdown που επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου. Για την ίδια περίοδο, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) διαμορφώθηκαν στα 507,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34,8% ετησίως, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στα 102,5 εκατ. ευρώ (-49,1%), αντανακλώντας τις επιπτώσεις της πανδημίας.