Κωνσταντίνος Μίχαλος: «Για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα»

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αλλά και περισσότερο δίκαιο, ανταποδοτικό και ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει την υψηλότερη συνταξιοδοτική δαπάνη στην ευρωζώνη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και το υψηλότερο ποσοστό κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη των συντάξεων. Μάλιστα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι δαπάνες για συντάξεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, απορροφώντας όλο και μεγαλύτερα ποσοστά του ΑΕΠ, επιβαρύνοντας το κόστος της εργασίας και συμπιέζοντας το εισόδημα των ασφαλισμένων. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα του συστήματος είναι η χαμηλή ανταποδοτικότητα, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι επιβαρύνονται με υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες συνταξιοδοτικές ανάγκες, γνωρίζοντας ότι ίδιοι έχουν να αναμένουν πολύ χαμηλές παροχές.
Το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων αποτελεί η δομική αναμόρφωση του συστήματος, με ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα. Η μεταρρύθμιση αυτή, που αποτελεί και μία από τις βασικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης, βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, αλλά και τις σχετικές προτάσεις που περιλαμβάνει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη.
Η δημιουργία κεφαλαιοποιητικού πυλώνα για τις επικουρικές συντάξεις των νέων εργαζομένων, είναι ένα επιβεβλημένο πρώτο βήμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της δημογραφικής γήρανσης, να επιμεριστεί το βάρος της χρηματοδότησης των συντάξεων, αλλά και να αξιοποιηθούν παραγωγικά οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων, μέσω ενός δομημένου πλαισίου εθνικής αποταμίευσης. Παραμένει, επίσης, το αίτημα για περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για την επιτάχυνση μιας σειράς ακόμη μεταρρυθμίσεων που ευνοούν την αύξηση της απασχόλησης, προκειμένου να διευρυνθεί η βάση των υπόχρεων ασφαλιστικών εισφορών.
Σε μια εποχή όπου η Ελλάδα επιχειρεί να διαμορφώσει προϋποθέσεις συνεκτικής ανάπτυξης για το μέλλον, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζητούμενο. Οι προτάσεις που διατυπώνονται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι καιρός, όμως, να περάσουμε και στα επόμενα βήματα, με ειλικρινή διάλογο, συναίνεση, αλλά και αποφασιστικότητα.