Οι υπουργοί, οι αναθέσεις, η shortlist των 5 και το νέο ολιγοπώλιο των εργολάβων

… μια περίεργη κατάσταση σχετικά με τα δημόσια έργα εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα. Σε διάφορα υπουργεία η κρατούσα άποψη είναι να καλούνται να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι 5 μεγάλοι του κλάδου! Το γεγονός αυτό πέραν του ότι οδηγεί σε καταστάσεις ολιγοπωλίου και νοθεύει τον ανταγωνισμό, στην πράξη ζημιώνει το Δημόσιο καθώς δεν καλούνται εταιρίες εξειδικευμένες οι οποίες θα ολοκλήρωναν τα έργα φθηνότερα. Ενώ υπό τις παρούσες συνθήκες οι συγκεκριμένες εταιρίες πάλι θα εκτελέσουν τα έργα, αλλά ως υπεργολάβοι των μεγάλων οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως μεσάζοντες λαμβάνοντας υψηλή αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία αυτή, της shortlist των ισχυρών εργολάβων, δημιουργεί υπόνοιες στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένοι υπουργοί έχουν δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης και προς χάριν αυτού νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τόσο της χώρας όσο και της Ε.Ε.! Διότι η υπόθεση θυμίζει καρτέλ, με τις ευλογίες της κυβέρνησης και τις πλάτες προβεβλημένων υπουργών!!!
Ήδη συγκεκριμένες εργοληπτικές εταιρίες έχουν κινήσει τις διαδικασίες προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσκλήσεις στους 5 ισχυρούς από τις ηγεσίες τριών υπουργείων.