Αλλάζουν όλα στις τράπεζες

Προς το τέλος του 2021 θα καταστεί επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.
Το δίλημμα της κυβέρνησης στους επόμενους μήνες είναι εάν τα κεφάλαια που θα χρειαστούν θα είναι κρατικά ή ιδιωτικά.
Στην περίπτωση που διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε ιδιώτες επενδυτές καλύψουν τις αυξήσεις κεφαλαίου, νομοτελειακά οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι θα μειώσουν τα ποσοστά τους, και θα σημειωθεί μεγάλη ανανέωση των βασικών μετόχων.
Εάν δεν βρεθούν νέοι επενδυτές και απαιτηθούν νέα κεφάλαια το κράτος θα πρέπει να επιτελέσει τον ρόλο του και να συμβάλει στην κεφαλαιακή ενίσχυση –όχι ανακεφαλαιοποίηση – των ελληνικών τραπεζών.
Θα μιλάμε για μερική και προσωρινή κρατικοποίηση των τραπεζών, αλλά τα νέα κεφάλαια που θα προστεθούν θα αυξήσουν την χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών.
Στο χειρότερο σενάριο αναμένεται κοσμογονία.