Οι ένοχοι για την καταστροφή της χώρας και των τραπεζών δεν εξωραΐζονται…

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες στη χώρα, τραπεζικοί και οικονομικοί, οι οποίοι ταυτίστηκαν στον υπέρτατο βαθμό τόσο με την καταστροφή του τραπεζικού συστήματος και τις απώλειες της περιουσίας των μετόχων, όσο και με την ελεύθερη πτώση της οικονομίας και την επιβολή των μνημονίων! Πολύ περισσότερο, δε, ορισμένοι εξ αυτών ταυτίστηκαν με χαριστικές ρυθμίσεις δανείων που έγιναν σε επιλεγμένα πρόσωπα μιας ιδιότυπης ελίτ γύρω από συγκεκριμένη συστημική τράπεζα, ενώ παράλληλα έδωσαν γη και ύδωρ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και… κάρφωσαν, κυνήγησαν, τιμώρησαν όσους δεν υπέκυψαν, αλλά παρέμειναν υπερήφανοι!

Υπό αυτή την έννοια τα λιβανιστήρια των εφημερίδων για πρόσωπα – ντροπή για την οικονομία και τη χώρα, που θα έπρεπε να έχουν σβήσει από τον χάρτη, δεν πρόκειται ποτέ να καλύψουν τις ένοχες πράξεις και παραλείψεις τους.

Και είναι επίσης προφανές πως η κυβέρνηση εκτίθεται με τις επιλογές τους για θέσεις αιχμής! Και είναι ακόμη πιο προφανές ότι οι επιλογές της στο τέλος θα την εκθέσουν… Είτε λόγω χαρακτήρα, είτε λόγω δεσμεύσεων, είτε λόγω ανικανότητας!

Υ.Γ.: Και ήδη εκτίθενται αυτοί που τους προτείνουν και τους περιφέρουν όπως οι πανηγυρτζήδες την πραμάτεια τους!!!