Τα βαθιά λαρύγγια στα άδυτα του Μαξίμου

Μεγάλη εταιρία λόμπινγκ, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων έχει καταφέρει να διαθέτει ΔΥΟ βαθιά λαρύγγια στα άδυτα του Μαξίμου. Οπότε πληροφορείται διαρκώς τις κινήσεις και τα ραντεβού του εσωτερικού αντιπάλου, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα παραμένει πολύ ισχυρός στο πλάι του πρωθυπουργού!