Το πακέτο της κυβέρνησης προς τα media

Θυμίζουμε τον απολογισμό των παρεμβάσεων της κυβέρνησης την περίοδο της πανδημίας στα ΜΜΕ: Το διαφημιστικό κονδύλι των 20 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της COVID-19 μαζί με τις ρυθμίσεις για τη αναβολή του τέλους χρήσης συχνοτήτων για το 2020 και τη μείωση για 3 μήνες του «ενοικίου» στα ΜΜΕ είναι τα βασικά σημεία των αποφάσεων που έλαβε η κυβέρνηση για τον κλάδο των ΜΜΕ – πλην των εργασιακών το τελευταίο δίμηνο της καραντίνας.

-15.3.2020: Με την απόφαση 179 έγινε υποχρεωτική η μετάδοση των μηνυμάτων από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

-20.3.2020: Με ΠΝΠ η ΕΡΤ απέκτησε τη δυνατότητα προσλήψεων για 4 μήνες, ενώ η προθεσμία για το μητρώο περιφερειακού Τύπου μετατέθηκε για τις 30 Απριλίου, ενώ ήταν δικαιολογημένη για το ίδιο διάστημα η αναστολή έκδοσης των επαρχιακών φύλλων.

– 21.3.2020 : Με την 227 απόφαση γίνεται η ανάθεση καμπάνιας ενημέρωσης για τον COVID-19 με διάρκεια ως τις 31 Μαΐου 2020 και πρόβλεψη πως το 35% της δαπάνης των 11 εκατ. ευρώ καταβάλλεται απευθείας στα ΜΜΕ από το υπουργείο Οικονομικών.

-23.3.2020: Δημοσιεύεται στη Διαύγεια η απόφαση για διάθεση ποσού 11 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της διαφημιστικής καμπάνιας σε Internet και ραδιόφωνο με την υπογραφή του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού. Ο σχεδιασμός της καμπάνια ανατίθεται στην Initative.

-30.03.2020: Ακολουθεί νέα ΠΝΠ με την οποία αναβάλεται η καταβολή της δόσης των 3,5 εκατ. ευρώ ανά αδειούχο τηλεοπτικό σταθμό (συνολικά 21 εκατ. ευρώ) για τη χρήση 2020. Το ποσό αυτό μεταφέρεται ανά σταθμό στις επόμενες χρήσεις. Κάθε αδειούχος εταιρία μπορεί να πληρώνει πλέον την ετήσια δόση σε 9 μέρη. Αναστέλλεται επίσης η είσπραξη ποσού 50.000 ευρώ ανά άδεια προς το ΕΣΡ (300.000 ευρώ).

25.4.2020: Το ποσό αυτό διευρύνθηκε κατά 9 εκατ. ευρώ με την 337 απόφαση της κυβέρνησης

30.4.2020: Με την απόφαση 347 τροποποιήθηκε η απόφαση 179 για τη μετάδοση των δωρεάν μηνυμάτων, περιορίζοντας την υποχρεωτική τους προβολή σε ένα ανά δύο ώρες από τις 6.00 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Έτσι, ποσά της καμπάνιας των 20 εκατ. ευρώ μπορούσαν να διατεθούν και σε ραδιόφωνο – τηλεόραση.

-1.5.2020: Η ρύθμιση για τη μείωση του ενοικίου των σταθμών κατά 50% προς τη Digea για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο Μάιο λαμβάνεται με νέα ΠΝΠ. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις δόσεις της εταιρίας προς το Δημόσιο για τη χρήση του δημοσίου φάσματος, η οποία προβλέπεται από τη σύμβαση της με την ΕΕΤ7 (706/46/2014). Παράλληλα, για όσους σταθμούς έχουν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, απαγορεύεται ο περιορισμός της ισχύος ή η διακοπή του τηλεοπτικού σήματος από την 1η Μαΐου έως και την 31η Αυγούστου.