Ποιες εταιρείες του χρηματιστηρίου έχουν άφθονο ρευστό

Αρκετοί είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες που χρησιμοποιούνται, σε μια προσπάθεια των επενδυτών να διαχωρίσουν τις «υποτιμημένες» από τις «υπερτιμημένες» μετοχές και να προχωρήσουν στις ανάλογες κινήσεις στο ταμπλό του ΧΑ.

Δύο από τους πλέον συνηθισμένους δείκτες είναι αυτοί του P/E (τρέχουσα τιμή προς κέρδη ανά μετοχή) και του P/BV (τρέχουσα τιμή προς λογιστική αξία μετοχής). Όσο χαμηλότερες είναι οι τιμές αυτών των δεικτών, τόσο -θεωρητικά και όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί- ελκυστική θεωρείται η αγορά μιας μετοχής. Προφανώς, κάθε δείκτης έχει τα δικά του αδύνατα σημεία, τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμώνται από τους επενδυτές.

Σήμερα, θα επιλέξουμε από αυτές τις εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει λογιστικές καταστάσεις για το 2019, εκείνες που διέθεταν αρνητικό καθαρό χρέος ή, διαφορετικά, θετικό καθαρό ταμείο. Πρόκειται για εταιρείες που με τα μετρητά και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα τους θα μπορούσαν «εδώ και τώρα» να αποπληρώσουν το σύνολο των τραπεζικών και ομολογιακών τους υποχρεώσεων (είτε αυτές είναι μακροπρόθεσμες είτε βραχυπρόθεσμες) και μετά από αυτό να τους μείνει και… έστω ένα ευρώ στο ταμείο τους (θετικό καθαρό ταμείο). Πρόκειται δηλαδή για μετοχές εταιρειών με πολύ ισχυρή ή, καλύτερα, υπερβάλλουσα ρευστότητα!

Το γεγονός της ύπαρξης θετικού καθαρού ταμείου αποτελεί από μόνο του ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την εταιρεία και για τη μετοχή, ιδίως σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, θα μετρήσουμε τι ποσοστό της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας κάθε εταιρείας αποτελεί το θετικό καθαρό ταμείο της. Αν, για παράδειγμα, μια εταιρεία έχει θετικό καθαρό ταμείο δύο εκατ. ευρώ και αποτιμάται στο ΧΑ προς 10 εκατ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι: α) Το 20% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας αντιστοιχεί σε μετρητά, τα οποία η εταιρεία θα μπορούσε θεωρητικά να επιστρέψει στους μετόχους της, β) Η χρηματιστηριακή αποτίμηση αυτής καθεαυτής της εταιρείας (χωρίς δάνεια) είναι 8 εκατ. ευρώ και όχι 10 εκατ. ευρώ.

Είναι προφανές ότι -όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί- όσο υψηλότερο είναι το προαναφερόμενο ποσοστό τόσο ελκυστικότερη είναι η τιμή της μετοχής. Βέβαια, πρόκειται για ένα δείκτη που δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς συνοδεύεται από σειρά αδυναμιών. Για τον λόγο αυτό και ο παρατιθέμενος πίνακας συμπληρώνεται και από τους δείκτες P/BV και P/E.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα (τρέχουσες τιμές της 29ης Μαΐου), το θετικό καθαρό ταμείο αντιστοιχεί στο 89,5% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της Alpha Αστικά Ακίνητα, στο 63,3% της ΑS Cοmpany, στο 56,5% της ΕΥΔΑΠ, στο 55,15% της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, στο 47,92% της ΕΥΑΘ, στο 46,4% του ΟΛΘ, στο 46,3% της Πλαίσιο, στο 36,3% της ΕΧΑΕ, στο 28,9% της BriQ Properties, στο 24,5% της Profile, στο 18,8% των Πλαστικών Κρήτης, στο 16,3% της Ευρωπαϊκής Πίστης, κ.λπ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως πέρα από τις αναφερόμενες στον πίνακα, με την πλήρη ανακοίνωση των περυσινών αποτελεσμάτων θα προκύψουν και άλλες εισηγμένες με θετικό καθαρό ταμείο, όπως π.χ. η Entersoft, η Centric (αναμένεται μεγάλη τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη), η ΓΕΚΕ (ξενοδοχείο President), η Mediterra Hellas, η ΕΛΒΕΕΛΒΕ 0,00% Ενδυμάτων και η ΕΚΤΕΡ.

Η Entersoft για παράδειγμα, αν στο θετικό καθαρό ταμείο της 30ης/6/2019, που ήταν 2,78 εκατ. ευρώ, προσθέσουμε και τα 3,8 εκατ. ευρώ που άντλησε μέσα στο 2020 μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τότε θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε ενδεικτικά σε ένα τρέχον θετικό καθαρό ταμείο της τάξεως των 6,5 εκατ., που αντιστοιχεί περίπου στο 17,5% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.

Επιπλέον, με βάση εκτιμήσεις, μεγάλο θετικό καθαρό ταμείο θα διαθέτει και η Τεχνική Ολυμπιακή μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του Πόρτο Καρράς στον όμιλο Σαββίδη (φαίνεται μάλιστα πως ο συγκεκριμένος δείκτης θα υπερβαίνει το 100%!).