Πότε και σε ποια τιμή αγόρασαν οι συνδεδεμένοι μέτοχοι;

Έχουμε εκφράσει δημοσίως τους προβληματισμούς μας σχετικά με την πώληση του Πόρτο Καράς από την Τεχνική Ολυμπιακή στην κυπριακή Beltera του Ιβάν Σαββίδη.
Ερωτήματα που μένουν αναπάντητα και τα οποία οφείλει να θέσει και να διερευνήσει επαρκώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς!

– Οι ενστάσεις για το τίμημα! Το ζήτημα των συνδεδεμένων μετόχων.

Κατ’ αρχάς διατυπώσαμε ενστάσεις ως προς το τίμημα. Με αποτίμηση 403 εκατ. το Πόρτο Καράς πωλήθηκε 200 μείον τα δάνεια που προσεγγίζουν τα 160 εκατ. Άρα καθαρό ποσόν γύρω στα 140 εκατ.!!! Νούμερο εξευτελιστικό παρά την κρίση!
Το δεύτερο ζήτημα που θέσαμε αφορά στους συνδεδεμένους μετόχους: Ποιοι είναι; Πότε απέκτησαν τις μετοχές; Σε τι τιμή; Με ποια διαδικασία; Γιατί αγόρασαν αυτοί και όχι κάποιοι άλλοι; Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή;

– Φορολογικά θέματα στην Κύπρο

Τρίτον, πότε και γιατί μεταβιβάστηκαν οι μετοχές του Πόρτο Καράς από την Τεχνική Ολυμπιακή στην θυγατρική της στην Κύπρο που ιδρύθηκε αποκλειστικά για την πώληση; Τι ζητήματα φορολογικά εγείρονται; Τι έχουν να πουν οι αρμόδιες Αρχές;
Και σε τι τιμή αγοράζει ο Σαββίδης από τους μετόχους; Είναι ίδια η πρόταση ανά μετοχή τόσο στους μετόχους της Τεχνικής Ολυμπιακής όσο και στους συνδεδεμένους μετόχους;

– Υπάρχει εταιρία – μεσάζων;

Τέλος, αληθεύει ότι πέραν των συνδεδεμένων μετόχων η πλευρά Σαββίδη καταβάλλει χρηματικό πόσον και σε άλλη κυπριακή εταιρία; Γιατί; Τι υπηρεσίες τού παρέσχε; Μεσάζοντος; Πληροφοριοδότη εκ των έσω; Σε ποιον ανήκει άραγε η κυπριακή εταιρία αυτή;
Αναμένουμε τις ενέργειες των Αρχών! Ερωτήματα και έρευνες! Συνεχίζεται…