Κωνσταντίνος Μίχαλος: Οπλίζοντας με γνώση τη μικρομεσαία επιχείρηση

Στα τέλη Απριλίου το ΕΒΕΑ και η EY Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, διοργάνωσαν ενημερωτικό webcast για την παρουσίαση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που επιδοτείται από την EBRD. Πρόκειται για το πρόγραμμα Advice for SmallBusiness – ASB, που αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.
Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου προγράμματος επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, από τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες, ως προς τον αντίκτυπο που θα έχει η εξάπλωση του κορωνοϊού στην οικονομία ευρύτερα, αλλά και στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε σχετική ερώτηση, σχεδόν 7 στους 10 συμμετέχοντες ανέφεραν ως κύρια ανησυχία τους μια πιθανή παγκόσμια ύφεση, ενώ έξι στους 10 εστίασαν στα προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαιακών πόρων. Τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων προκαλούν προβληματισμό στο 34% των συμμετεχόντων, ενώ το ίδιο ποσοστό εξέφρασε ανησυχία για τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της κρίσης.
Περισσότεροι από 8 στους 10 συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στα έσοδα της επιχείρησής τους θα είναι αισθητός, επιφέροντας μείωση των εσόδων, ενώ το 18% εξ αυτών προβλέπουν ότι η κάμψη θα ξεπεράσει το 30%. Υπήρξε, ωστόσο, και ένα 17,5% των συμμετεχόντων, οι οποίοι εκτίμησαν ότι η πανδημία θα επιφέρει αύξηση στα έσοδα των επιχειρήσεών τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι παράλληλα με τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, όπως η μείωση εσόδων και η έλλειψη ρευστότητας, τα στελέχη διαβλέπουν και ευκαιρίες, όπως η διερεύνηση νέων δραστηριοτήτων (56%), η αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και στρατηγικής (56%) και η επανεξέταση της ψηφιακής στρατηγικής (46%).
Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη, προσαρμοσμένη στα μεγέθη και στις ανάγκες τους. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να αφορά την άντληση χρηματοδότησης, την κατάρτιση επιχειρηματικής στρατηγικής, τον ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυβερνοασφάλεια, τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού, τη χρηματοοικονομική και λογιστική πληροφόρηση κ.ά.
Πέρα, λοιπόν, από την προφανή ανάγκη για προγράμματα οικονομικής στήριξης, η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την κρίση απαιτεί και την κάλυψη του ελλείμματος εμπειρίας και τεχνογνωσίας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα στελέχη τους. Σε αυτή την ανάγκη απαντά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού το ΕΒΕΑ, η EBRD και η EY, με σκοπό να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και για την ελληνική οικονομία.
Σε μια εποχή όπου οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς αλλάζουν δραματικά, η ανάγκη μετασχηματισμού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αξίζει να επενδύσουμε σε αυτή την προσπάθεια, παρέχοντάς τους τα εργαλεία αλλά και τη γνώση, ώστε όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να προσαρμοστούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.