Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ευρωπαϊκά ημίμετρα

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της πανδημίας, απειλεί με βαθιά ύφεση την ευρωπαϊκή οικονομία. Εάν δεν υπάρξουν άμεσα γενναίες και συντονισμένες κινήσεις, είναι ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν στο επόμενο διάστημα χιλιάδες επιχειρήσεις και να οδηγηθούν στην ανεργία εκατομμύρια άνθρωποι.

Τα Ευρωεπιμελητήρια τάχθηκαν εξ αρχής υπέρ μιας κοινής, συντονισμένης και επαρκούς ευρωπαϊκής απάντησης, με αξιοποίηση όλων των απαραίτητων δημοσιονομικών εργαλείων και πόρων, για τον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων μιας άνευ προηγουμένου κρίσης.

Δυστυχώς, όπως διαπιστώθηκε και κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της διοίκησης των Ευρωεπιμελητηρίων, οι αποφάσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής η Ε.Ε. αποτελούν ημίμετρα. Κοινή θέση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να ξεκινήσει η επίπονη προσπάθεια της ανάκαμψης.

Μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει, προφανώς, να περιλαμβάνει άμεσες αποφάσεις για εμπροσθοβαρή προγράμματα οικονομικής στήριξης, επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο που να ενισχύσουν την αγορά και την οικονομία, με στόχο την επαναφορά στην ομαλότητα. Παράλληλα, θα απαιτηθεί απελευθέρωση ρευστότητας σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να φθάσει σε όλες ανεξαιρέτως τις πληττόμενες επιχειρήσεις, σε όλες τις χώρες – μέλη.

Εξίσου σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, με διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε λειτουργία, ενώ απαραίτητος είναι και ο σχεδιασμός μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής, για την αυτόνομη παραγωγή και διάθεση ιατρικών υλικών και προμηθειών.

Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ψηφιακές διαδικασίες σε τελωνεία, εφορίες, δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη, με ενεργοποίηση της Συμφωνίας του Ταλίν του 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τέλος, είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί ο επιμελητηριακός θεσμός πανευρωπαϊκά, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξει ακόμη πιο αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις απέναντι στην τρέχουσα κρίση, αλλά και στις προσπάθειες ανάκαμψης της επόμενης ημέρας.

Το αν η Ευρώπη, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της θα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους μετά την πανδημία θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα σε επίπεδο κορυφής, από την κινητοποίηση των φορέων διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, αλλά και από την ενεργό συμμετοχή όλων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.

Ας ελπίσουμε ότι στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες της Ε.Ε. θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνουν μεγαλύτερα και αποφασιστικότερα βήματα από αυτά που έγιναν στο Eurogroup, καθώς το μέγεθος της πανδημίας του κορωνοϊού απαιτεί άμεσες, γενναίες και αποφασιστικές παρεμβάσεις.