Με 84,49% στη Stoiximan o ΟΠΑΠ – Πάνω από 160 εκατ. η επένδυση

Στο 84,49% θα διαμορφωθεί η συμμετοχή του ΟΠΑΠ στην SMGC, που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσω επένδυσης 163,4 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο ΟΠΑΠ εξαγοράζει ένα επιπλέον 15,48% της Stoiximan, με το έμμεσο ποσοστό του στον όμιλο, μέσω της TCB Holdings Ltd, να διαμορφώνεται στο 84,49% ενώ αποκτά και τον αποκλειστικό έλεγχο.Το συνολικό καθαρό τίμημα της επένδυσης, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται στο ποσό των 163,4 εκ. ευρώ, επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 24 Σεπτεμβρίου 2018 αρχικής ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «ΟΠΑΠ»), που περιέγραφε την επένδυση της κατά 100% θυγατρικής της OPAP Investment (εφεξής «OPAPINV»), στον Όμιλο Stoiximan, στον οποίο η OPAPINV κατέχει σήμερα μερίδιο 36,75% μέσω της TCB Holdings Ltd (εφεξής «TCB»), καθώς και των επακόλουθων σχετικών ενημερώσεων, ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι:

(1) Έπειτα από την έγκριση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την προσφάτως δημοσιευθείσα απόφαση (14 Απριλίου 2020) της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η OPAPINV μπορεί να προχωρήσει στην ήδη συμφωνηθείσα εξαγορά από την TCB, απευθείας μεριδίου 51% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες του Ομίλου Stoiximan (εφεξής «SMGC»), που διεξάγονται αυτήν την περίοδο από την GML Interactive Ltd.

(2) Επετεύχθη νέα συμφωνία, η οποία – υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρχές για τη ρύθμιση της αγοράς και τον ανταγωνισμό – προβλέπει: (i) επιπρόσθετη επένδυση από την OPAPINV, υπό τη μορφή εξαγοράς επιπλέον μεριδίου 15,48% εμμέσως στην SMGC. Η επένδυση αυτή, μαζί με το προαναφερθέν μερίδιο της OPAPINV στην SMGC, θα οδηγήσει συνδυαστικά στην αύξηση της συνολικής συμμετοχής της OPAPINV στην SMGC στο επίπεδο του 84,49%. (ii) Την επακόλουθη απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της SMGC από την OPAPINV. H SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστής νομικής οντότητας.

Ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει την υπάρχουσα συμμετοχή του, ύψους 36,75%, στην TCB, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού και άλλων τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου (σήμερα έχει παρουσία σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία), υπό την επωνυμία «Betano», μέσω των θυγατρικών της.

Στα 163,4 εκατ. ευρώ το τίμημα

Το συνολικό καθαρό τίμημα για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται στο ποσό των 163,4 εκ. ευρώ, επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης κριτηρίων οικονομικών επιδόσεων που τίθενται για την SMGC, οι πωλητές θα δικαιούνται επιπλέον πληρωμής ποσοστού επί των μελλοντικών κερδών (earnout), που θα υπολογίζονται ως πολλαπλάσιο της διαφοράς των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τα έτη 2020 και 2021.

Η SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η υπάρχουσα διοικητική ομάδα της SMGC θα συνεχίσει να ηγείται των καθημερινών δραστηριοτήτων της SMGC. Επίσης, η OPAPINV θα ορίσει τους εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο της νομικής οντότητας που θα διεξάγει τις δραστηριότητες της SMGC και, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC, θα έχει τον έλεγχο του Συμβουλίου.

Το 2019, ο Όμιλος Stoiximan, υπό την μητρική εταιρεία TCB, σημείωσε έσοδα 245,2 εκ. ευρώ και κέρδη προ τόκων και φόρων ύψους 36,4 εκ. ευρώ. Οι δραστηριότητες της SMGC κατέγραψαν έσοδα 196,7 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Ο Όμιλος Stoiximan προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία Stoiximan, καθώς και στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό την επωνυμία Betano, αυτή την περίοδο.

Ο Καμίλ Ζίγκλερ, Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Η ελληνική διαδικτυακή αγορά εξελίσσεται και εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα εποχή, στην οποία προβλέπεται η πλήρως ρυθμιζόμενη και εποπτευόμενη λειτουργία της, έπειτα από την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας πριν από λίγους μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επένδυσή μας στον Όμιλο Stoiximan – μαζί με την ανάπτυξη των δικών μας διαδικτυακών δραστηριοτήτων – αποτελεί σημαντική κίνηση για τον ΟΠΑΠ, καθώς διασφαλίζει ότι είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η αναπτυσσόμενη διαδικτυακή αγορά. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής, που έχει ως στόχο τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, την ίδια την εταιρεία, τους πράκτορες και τους συνεργάτες μας, καθώς και τους ανθρώπους μας».

Ο Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Η ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας του ΟΠΑΠ ήταν από την αρχή κύριο στοιχείο του Οράματος 2020. Τα τελευταία δύο χρόνια, εφαρμόζουμε σταθερά τη στρατηγική μας – την ανάπτυξη των δικών μας διαδικτυακών δραστηριοτήτων και την παράλληλη επένδυση στον κορυφαίο ελληνικό διαδικτυακό πάροχο, τον Όμιλο Stoiximan. Αυτό το διάστημα, και οι δύο δραστηριότητες αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, παρότι ξεκίνησαν από πολύ διαφορετικές βάσεις. Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα, ότι μπορούμε όχι μόνο να ολοκληρώσουμε την επένδυση, που ήδη είχαμε ανακοινώσει, αλλά και ότι ήρθαμε σε συμφωνία με τη Stoiximan να αυξήσουμε περαιτέρω τη συμμετοχή του ΟΠΑΠ στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητές τους. Υπό την ηγεσία του συνιδρυτή της εταιρείας Γιώργου Δασκαλάκη, η ομάδα της Stoiximan συνεχίζει να επιτυγχάνει εντυπωσιακή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Για αυτό και είμαι πεπεισμένος, ότι αυτή η συνεργασία επιβεβαιώνει ότι έχουν τεθεί γερά θεμέλια, τα οποία θα συμβάλλουν ώστε οι διαδικτυακές δραστηριότητες να αποτελέσουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κερδοφορίας του ΟΠΑΠ στο μέλλον».