Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πρόγραμμα για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, η ελληνική Πολιτεία και οι φορείς της οφείλουν να διαμορφώσουν σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας την επόμενη μέρα, μετριάζοντας αρχικά τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης.

Ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, η διαμόρφωση της κίνησης για το υπόλοιπο του έτους, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στη μακροχρόνια συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Σήμερα, μια σειρά από σημαντικές αγορές, οι οποίες τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισμό, όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, έχουν πληγεί σημαντικά και ακόμη και αν τα σύνορα ανοίξουν και τα αεροπορικά δρομολόγια αποκατασταθούν, παραμένει αβέβαιο το κατά πόσο οι τουρίστες θα προχωρήσουν σε κράτηση κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το πιο αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα θα μπορέσουν να ανοίξουν από τον Ιούλιο, με την προϋπόθεση ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί νωρίτερα, επιτρέποντας την άρση των περιοριστικών μέτρων και την έναρξη λειτουργίας τους. Στη βάση αυτού του σεναρίου και με δεδομένο ότι οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να καθυστερήσουν σημαντικά, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του Covid-19, είναι προφανές ότι η αγορά θα πρέπει να στηριχθεί στον εγχώριο τουρισμό για να κινηθεί. Ακόμη και με λιγότερες από τις προγραμματισμένες διανυκτερεύσεις, ή με μικρότερα ποσά να διαθέσουν, οι Έλληνες θα μπορούν να μετακινηθούν εφόσον η κατάσταση στη χώρα ομαλοποιηθεί.

Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να ληφθούν ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της ζήτησης στον εγχώριο τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιμελητηριακή Κοινότητα κατέθεσε ήδη πρόταση προς τα αρμόδια υπουργεία, για την υλοποίηση προγράμματος επιδότησης διακοπών Ελλήνων πολιτών, συνολικής δαπάνης περίπου 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών τουριστικών εσόδων του έτους 2019.

Αντικείμενο του προγράμματος θα πρέπει να είναι η επιδότηση δικαιούχων και ωφελούμενων μελών, για την πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους στην Ελλάδα. Η επιδότηση θα γίνεται με τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών. Το πρόγραμμα θα έχει χρόνο υλοποίησης από 1/7/2020 έως και 31/12/2020 και οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα που επιλέγουν, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το ύψος της αξίας της επιταγής θα κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Η επιταγή θα συμψηφίζεται με τις τιμές χρέωσης του καταλύματος, ενώ η διαφορά θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο αποτελώντας την ιδία συμμετοχή του. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που μπορούν να εξειδικευθούν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.

Η τόνωση της εγχώριας ζήτησης αναδεικνύεται σε απαραίτητη προϋπόθεση, για να εξασφαλιστούν πληρότητες οι οποίες θα επιτρέψουν τη βιώσιμη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Αν θέλουμε ο τουριστικός κλάδος να μπορέσει να επιβιώσει από αυτή την κρίση και να επιστρέψει στην κανονικότητα, χρειάζονται τώρα γενναίες και στοχευμένες κινήσεις.