Κωνσταντίνος Μίχαλος: Μέτρα για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ένας από τους τομείς που πλήττεται εντονότερα είναι αυτός του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας για ταχύτερη και διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC) έχει προειδοποιήσει επίσημα ότι η πανδημία απειλεί 50 εκατ. θέσεις εργασίας στην τουριστική βιομηχανία διεθνώς, ενώ προβλέπει ότι ο κλάδος μπορεί να υποχωρήσει μέχρι και κατά 25% το 2020.

Για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη λάβει την απόφαση για τη δημιουργία ταμείου ύψους 37 δισ. ευρώ, με σκοπό την παροχή βοήθειας στον τομέα της υγείας, αλλά και τη στήριξη της απασχόλησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κρατών – μελών που έχουν πληγεί λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας. Θα γίνει, επίσης, χρήση των υφιστάμενων μέσων και εργαλείων που διαθέτει η Ε.Ε. για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ρευστότητα, συμπληρωματικά προς τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα, ήταν σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση ρευστότητας και αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με απόφαση του κράτους. Θετικό είναι, επίσης, το μέτρο για την παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν υποχρεωτικά, αλλά έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, θα πρέπει στις ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν, να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που, αν και εξακολουθούν να λειτουργούν, θεωρούν ότι πρέπει να αναστείλουν μερικώς ή ολικώς τη λειτουργία τους, λόγω μειωμένου ή και ανύπαρκτου τζίρου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόμενοι στους οποίους αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας, θα πρέπει να επωφεληθούν και αυτοί από τις ρυθμίσεις του ισχύοντος νόμου.Το ίδιο οφείλει να ισχύσει και για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, που πλήττονται από την τρέχουσα κατάσταση κρίσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να σταματήσουν άμεσα τη σφράγιση επιταγών στο οκταήμερο και να δοθεί παράταση τουλάχιστον δύο μηνών για να θεωρηθεί ακάλυπτη μία επιταγή με όλες, βέβαια, τις νομοθετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται για τον εκδότη, να παραμένουν σε ισχύ. Το μέτρο αυτό πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ, από την ημερομηνία της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ειδικά, όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει χρήση του άρθρου 107, παρ. 2.β της Συνθήκης της Ε.Ε., η οποία αφορά την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, για να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα παροχής σχετικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου για το διάστημα που επιχείρηση υπολειτουργεί ή παραμένει κλειστή εξαιτίας της κρίσης, τη χορήγηση άτοκου κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη υποχρεώσεων, την επιχορήγηση μισθών εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών, την επιχορήγηση τόκων των δανείων και αναστολή πληρωμής κεφαλαίου και τη δανειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες, με ποσά που ανέρχονται μέχρι και το 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, όπως αυτός αποτυπώνεται σε επίσημα στοιχεία.

Παράλληλα, για την τόνωση της οικονομίας, θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια που θα επιτρέψουν την υπαγωγή στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» όσων επιχειρήσεων είχαν υποβάλει αίτηση και δεν κατάφεραν να ενταχθούν, λόγω έλλειψης πόρων. Επιπλέον, προτείνεται να γίνει σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εφαρμογή προσωρινού κανονισμού, που θα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας deminimis) ύψους άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση στην τριετία, που θα μπορούσε να φτάσει και τα 500.000 ευρώ κατ’ αναλογία των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την οικονομική κρίση του 2008. Τέλος, προτείνεται η χορήγηση άμεσης αξιολόγησης, χωρίς βαθμολογικά κριτήρια, για όλες τις αιτήσεις υπαγωγής του Γ’ κύκλου στον 4399/16.

Τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν, καθώς ήδη οι επιπτώσεις από το κλείσιμο επιχειρήσεων και καταστημάτων είναι τεράστιες. Αν θέλουμε η οικονομία να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της στην επόμενη μέρα, χρειάζονται γενναίες κινήσεις τώρα.