Οι εισηγμένοι και τα δάνεια για αγορές μετοχών

Η ελεύθερη πτώση των τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά ζητήματα σε όλους τους εκείνους τους βασικούς μετόχους εταιριών οι οποίοι πήραν δάνεια για αγορά μετοχών με ενέχυρο τις ίδιες τις μετοχές. Και τώρα που τα συγκεκριμένα Collateral γκρεμίζονται καλούνται να παράσχουν πρόσθετες εγγυήσεις. Δύσκολοι καιροί για εισηγμένους.