Ο κορωνοϊός «χτυπάει» το Ελληνικό: Το deadline της Mohegan για το καζίνο, οι δικηγόροι του… διαβόλου και η αφερεγγυότητα της πολιτικής ηγεσίας

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο κορωνοϊός χτυπάει και έχει χτυπήσει ήδη την παγκόσμια οικονομία προκαλώντας επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξής αλλά και αναστέλλοντας επενδύσεις και επιχειρηματικές δράσεις. Οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλες. Με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς η δραστηριότητα των οποίων πλήττεται περισσότερο λόγω συνθηκών και συγκυρίας. Στα της χώρα μας ωστόσο φαίνεται πως η επιδρομή του κορωνοϊού προκαλεί την πρώτη σημαντική επίπτωση. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός όμιλος Mohegan ο οποίος έχει αναδειχθεί προσωρινός πλειοδότης για το καζίνο του Ελληνικού είναι πολύ προβληματισμένος ως προς το κατά πόσο να υλοποιήσει την επένδυσή του ή θα αναγκαστεί να αποσυρθεί. Ο κορωνοϊός αδιαμφισβήτητα χτυπάει επενδύσεις όπως εκείνες των καζίνων διεθνώς. Και τούτο διότι είναι προφανές πως πρόκειται για δραστηριότητες σε χώρους κλειστούς, περιορισμένους με μεγάλη συνάθροιση κοινού. Επομένως τα καζίνα πλήττονται πρώτα από τη στιγμή που ο κορωνοϊός καταστεί παγκόσμια πανδημία, προσλάβει μεγάλες διαστάσεις στην χώρα μας και η κατάσταση αυτή διατηρηθεί επί μακρόν, τουλάχιστον για 4-5 μήνες ακόμη. Εάν ο κορωνοϊός με όλους τους άλλους εγχώριους ιούς που έχουν προηγηθεί χτυπήσει το καζίνο, τότε χωρίς καμμία αμφιβολία χτυπιέται άμεσα όλο το πρότζεκτ του Ελληνικού διότι η υλοποίηση και η επέκτασή τους συνδέεται και περνάει άμεσα μέσα από το καζίνο.

Οι εσωτερικοί ιοί

Για να δώσουμε όμως όλο το περιβάλλον το οποίο υφίσταται ως προς το καζίνο του Ελληνικού θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κορωνοϊός αποτελεί την κορυφή τους παγόβουνου! Οι εσωτερικοί ιοί που προηγήθηκαν στην πραγματικότητα είναι πιο βλαπτικοί! Οι δικηγόροι του… διαβόλου για παράδειγμα που είναι κι από εδώ κι από εκεί. Και με τους διαγωνιζόμενους, και με το Ελληνικό , και με το υπουργείο και με αυτούς που κάνουν ενστάσεις και προσφυγές! Είναι λέτε ο κορωνοϊός χειρότερος από αυτούς; Είναι χειρότερος ο κορωνοϊός από τους νταραβεριτζήδες, μεσάζοντες, λομπίστες και όλους εκείνους που μέσα από την διαπλοκή για ίδιον όφελος πάνε να τινάξουν ένα τεράστιο πρότζεκτ στον αέρα; Είναι χειρότερος ο κορωνοϊός από την αφερεγγυότητα της πολιτικής ηγεσίας που διαβεβαίωνε ότι το έργο θα ξεκινήσει και ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας τεράστιες καθυστερήσεις; Το βέβαιον είναι ότι οι Αμερικανοί της Mohegan βάζουν πλέον deadline. Δίνουν περιθώριο δυο-τριών μηνών να έχουν ξεκαθαρίσει όλα! Ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι ο κορωνοϊός θα αποτελέσει παρελθόν γιατί αν δεν αποτελέσει το καζίνο πάει περίπατο…