Νίκος Ιωσήφ: «Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν»

Λέξεις όπως ανάπτυξη, επενδύσεις χρησιμοποιούνται χωρίς επεξήγηση, ώστε να οδηγούν σε λανθάνοντα αποτελέσματα. Νούμερα και ποσοστάβασανίζονται για να υποστηρίξουνψευδεπίγραφα πολιτικά αφηγήματα. Η αλλαγή όμως επιτάσσει βαθιές μεταρρυθμίσεις και όχι επιφανειακές μεθοδεύσεις ώστε να παραμείνουν όλα ίδια.

Το 2019 σε απόλυτα μεγέθη η αύξηση της απασχόλησης προήλθε κυρίως από την αύξηση των μισθωτών (5%), ενώ αντίθετα οι αυτοαπασχολούμενοι παρουσίασαν πτώση (-2,7%). Το ποσοστό των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που καταγράφει οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι το 17%. Οι σημαντικές πηγές χρηματοδότησης είναι τα ίδια κεφάλαια κατά 86%, τα προσωπικά κεφάλαια του ιδιοκτήτη 33,3% και η χρηματοδότηση από συγγενείς κατά 22,2%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους το 2017 κατά 0,4%, το 2018 κατά 3,5% και το πρώτο 9μηνο του 2019 κατά 1,3%. Αντίστοιχα οι μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες. -2,2% το 2017, -2,2% το 2018. -5,2% το 2019!

Η μείωση της φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, ως προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης, αντί της αύξησης των κερδών όλων των επιχειρήσεων μέσω μείωσης των εισφορών που συμμετέχουν στο κόστος απασχόλησης ή του κόστους ενέργειας αφορά λίγους και όχι πολλούς.

Μεγεθύνεται μεν το ΑΕΠ, βελτιώνοντας τους δείκτες της Εθνικής Οικονομίας, αλλά αντιστρόφως ανάλογα με την αναγκαία ανάπτυξη που θα επιφέρει το αντίστοιχο αποτέλεσμα στο βιοτικό επίπεδο του πολίτη, αφού η αύξηση του ΑΕΠ διαχέεται σε όλο και λιγότερους πολίτες και επιχειρήσεις.

Μειώνεται εκ πρώτης η ανεργία, αλλά με κατεύθυνση αποκλεισμού του πολίτη από το να γίνει ελευθεροεπαγγελματίας ή μικροεπιχειρηματίας, δηλαδή συμπαραγωγός του ΑΕΠ της χώρας του αντί καταναλωτής του.

Αναβάλλεται επ’ αόριστον η πυροδότηση του μικρομεσαίου επιχειρείν, που είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση, είτε διότι οι τράπεζες παραμένουν στην λογική να μην δανείζουν με παρονομαστή καινοτόμες ιδέες και business plan αλλά ακίνητη περιουσία, είτε διότι λόγω της δεκαετούς κρίσης η μεγάλη πληθώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται υπό την ομηρία του Τειρεσία.

Δεν υφίσταται καμία έκρηξη επενδύσεων βάσει του ποσοστού του ΑΕΠ που επενδύεται στην οικονομία. Από τα 35 δισ. ευρώ προ κρίσης, στα επίπεδα των 10 δισ. ευρώ και στο μόλις 6% του ΑΕΠ σήμερα! Στο πεδίο της πραγματικής κατά κεφαλήν επένδυσης παγίων, η ελληνική οικονομία καταλαμβάνει την προτελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Από το 101,7% (της Ε.Ε. – 28 προ κρίσης), μόλις στο 38,1%.

Σύγχρονο διακύβευμα είναι να διανείμουμε στους πολλούς ανάπτυξη και όχι να αναδιανείμουμε το όποιο ματωμένο υπερπλεόνασμα μιας ανάπτυξης που έχουν, πρωτίστως, καπηλευτεί οι λίγοι!

Σύγχρονο διακύβευμα είναι να δημιουργήσουμε την δυνατότητα να αποκτήσουν οι πολλοί το δικαίωμα στην ευκαιρία, σε αντίθεση με την σημερινή υιοθέτηση κινήτρων εντυπωσιασμού που στρεβλώνουν τους κανόνες της αγοράς, ναρκοθετούν τον υγιή ανταγωνισμό και παράγουν μελλοντικούς πτωχεύσαντες.

Σύγχρονο διακύβευμα είναι το κράτος να δημιουργήσει πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων ωφέλειας, υποδομές πραγματικής ανάπτυξης και θεσμούς κύρους και διαφάνειας. Δεν είναι δουλειά του κράτους να κάνει τον κονφερασιέ σε διεθνή φόρουμ, δίκην ατζέντη ευκαιριακών ή κερδοσκοπικών επενδύσεων, με άγνωστα ανταλλάγματα.

«Να βάλουμε τέλος στους τρομερούς προλόγους με τους τραγικούς επιλόγους!»

– Απόστολος Πόντας (Επικεφαλής Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κινήματος Αλλαγής, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Μ.)

Νίκος Ιωσήφ

Μέλος Τομέα Επικοινωνίας Κινήματος Αλλαγής

Επικεφαλής Επικοινωνίας, μέλος ΚΠΕ Ε.Δ.Ε.Μ.

(Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης)