Το 10% της κερδοφορίας των ΕΛΠΕ θα προέρχεται από ΑΠΕ

Το φιλόδοξο πλάνο για την ανάπτυξη σημαντικής δραστηριότητας στην ανανεώσιμη ενέργεια του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου, ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τελετή υπογραφή της πρώτης μεγάλης συμφωνίας εξαγοράς έργου ΑΠΕ από την εισηγμένη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, τα ΕΛΠΕ έχουν ως στόχο αφενός να μεγαλώσουν τις δραστηριότητές τους και αφετέρου να κινηθούν στην κατεύθυνση της πιο καθαρής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη εξαγορά καλύπτει μια σειρά από προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων η προσφορά αξίας στον όμιλο και τους μετόχους και αποτελεί μια μεγάλη κίνηση που ενδυναμώνει το κεφάλαιο των δραστηριοτήτων εκτός διύλισης.

Μάλιστα, από το καλοκαίρι όταν και ανέλαβε η νέα διοίκηση έθεσε ως έναν από τους πρώτους στόχους την υλοποίηση μιας σημαντικής κίνησης στις ΑΠΕ, που θα στέλνει το μήνυμα στην αγορά ότι ο όμιλος στοχεύει να μπει με ουσιαστικό πρόσημο στην αγορά της πράσινης ενέργειας.

Εδώ άλλωστε εντοπίζεται και η συμβολική διάσταση της εξαγοράς του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου της χώρας από τη γερμανική Juwi, καθώς τα Ελληνικά Πετρέλαια λόγω του μεγέθους τους αναζητούσαν και συνεχίζουν να αναζητούν έργα συγκεκριμένου προφίλ: μεγάλα σε μέγεθος που μπορούν να έχουν άμεση, εμφανή επίπτωση στην κερδοφορία του ομίλου.

Με αυτό το έργο όπως αποκάλυψε ο κ. Σιάμισιης, θα προστεθεί στα ΕΛΠΕ σταθερή κερδοφορία της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, όταν ο όμιλος πραγματοποιεί λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης των 700 εκατ. – 1 δισ. ευρώ. Στόχος μας, είπε ο CEO των ΕΛΠΕ είναι το νούμερο αυτό να διπλασιαστεί στις επόμενες κινήσεις και μεσοπρόθεσμα, σε ορίζοντα 5ετίας να κινηθεί μεταξύ 50 και 100 εκατ. ευρώ δηλαδή να αντιπροσωπεύει περίπου το 5 έως 10% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.

Παρά το γεγονός ότι η διύλιση θα παραμένει πάντα το core business της δραστηριότητας, το άνοιγμα στις ΑΠΕ και ο πράσινος μετασχηματισμός, προσφέρουν μια σειρά από παράπλευρες ωφέλειες, όπως η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και η διαχείριση κινδύνων και προκλήσεων.

Στα πρόσθετα οφέλη της δραστηριότητας των ΑΠΕ περιλαμβάνονται τα πράσινα πιστοποιητικά, αλλά και η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. Τέλος δημιουργούνται νέες συνέργειες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενώ υλοποιείται η στρατηγική αντιστάθμισης για το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα.

Για να επιτευχθεί ο άμεσος στόχος για 300MW έως το 2021 (το πάρκο της Κοζάνης αντιπροσωπεύει περίπου το 70%) αλλά και ο μεσοπρόθεσμος για 600MW έως το 2025, η διοίκηση των ΕΛΠΕ σχεδιάζει να εφαρμόσει συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Τα 130 εκατ. ευρώ της χθεσινής εξαγοράς, θα προέλθουν από ίδια κεφάλαια των ΕΛΠΕ.

Ωστόσο η διοίκηση εξετάζει συγκεκριμένη στρατηγική, προκειμένου να “χτιστεί ένα κομπόδεμα”, με ανοιχτή πιο εξειδικευμένη γραμμή χρηματοδότησης για τις πράσινες επενδύσεις. Για τις πηγές της χρηματοδότησης αυτής στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, όπως τραπεζικός δανεισμός, έκδοση πράσινου ομολόγου καθώς και άλλα εργαλεία, χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. 

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η χθεσινή εξαγορά αφορά σε φωτοβολταϊκό πάρκο που θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο γ τρίμηνο του 2020 από τη γερμανική Juwi στην Κοζάνη με ισχύ 204MW.

Η κατασκευή θα ολοκληρωθεί στο δ τρίμηνο του 2021 και το πάρκο θα παράγει 300 GWh, ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει 75 χιλιάδες νοικοκυριά, όσο δηλαδή ο πληθυσμός της Δ. Μακεδονίας ενώ θα οδηγεί στην αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ίση με την συνεισφορά 1,1 εκατ. στρεμμάτων δάσους.