JP Morgan: Bullish για τις ελληνικές τράπεζες, βλέπει περιθώρια ανόδου έως 46%

Ανάσα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών οι οποίες έχουν δεχθεί πιέσεις το τελευταίο διάστημα, δίνει η JP Morgan μέσα από νέα έκθεσή της όπου σημειώνει ότι παραμένει bullish για τον κλάδο καθώς οι συστημικές τράπεζες της Ελλάδας αποτελούν το αγαπημένο της trade στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η JP Morgan προχωρά έτσι στην αναβάθμιση της Alpha Bank και της Πειραιώς σε overweight με τιμή-στόχο τα 2,5 ευρώ και 4,20 ευρώ αντίστοιχα, ενώ διατηρεί την overweight στάση της για την Εθνική με τιμή-στόχο τα 3,8 ευρώ και υποβαθμίζει την Eurobank σε neutral λόγω των σχετικών αποτιμήσεων, με τιμή-στόχο το 1,1 ευρώ. Για την Alpha Bank βλέπει περιθώριο ανόδου της τάξης του 46% σε σχέση με την τιμή της στο ταμπλό, για την Πειραιώς 41%, για την Εθνική 34% και για την την Eurobank 34% επίσης.

Η JP Morgan βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα για συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών και όπως επισημαίνει το συμπέρασμά της είναι πως το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό για τον κλάδο το τρέχον έτος, λόγω και των βελτιωμένων προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Η ορατότητα στα σχέδια μείωσης των NPEs των ελληνικών τραπεζών έχει βελτιωθεί σε τεράστιο βαθμό ενώ οι δράσεις στις οποίες προχωρά η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζοντας συστημικές λύσεις για τα NPEs αναμένεται να ενισχύσουν τα σχέδια αυτά.

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η JP Morgan σημειώνει πως οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη ενσώματης λογιστικής αξίας (TBV) για το 2020 στο 0,4x και δεν αποτιμούν ακόμη τον πλήρη βαθμό μείωσης των NPEs και την ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου. Παράλληλα, με εκτιμώμενους δείκτες ROTE για το 2022 στο 6% με 8%, η JP Morgan βλέπει περιθώριο ανόδου στις τραπεζικές μετοχές έως 46%. Μαζί με τις τουρκικές τράπεζες, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αποτελούν το αγαπημένο της trade στην περιοχή.

Η JP Morgan αναλύει λεπτομερώς τις θέσεις της για κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Όπως σημειώνει, η λειτουργική ανάκαμψη και οι ελκυστικές αποτιμήσεις δικαιολογούν μια πιο προσεκτική ματιά και έτσι προχωρά σε διπλή αναβάθμιση της Τράπεζας Πειραιώς από underweight σε overweight. Η πιο εποικοδομητική της άποψη για την κεφαλαιακή πορεία της Τράπεζας Πειραιώς σε συνδυασμό με ένα δείκτη ROTE ο οποίος θα ανέλθει στο 6,3% μέχρι το 2022, οδηγεί σε αυτή τη διπλή αναβάθμιση.

Πάντως, όπως επισημαίνει, οι διαρθρωτικοί κίνδυνοι παραμένουν, ιδίως γύρω από το ενδεχόμενο μετατρέψιμο ομόλογο, ωστόσο οι ανησυχίες σχετικά με τη μετατροπή θα μπορούσαν είναι και υπερβολικές. Η JP Morgan είναι θετική για τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση και με δείκτη P/TBV στο 0,25x και ROTE 6,3% το 2020, βλέπει περιθώριο ανόδου 41% με νέα τιμή-στόχο τα 4,20 ευρώ.

Η αναβάθμιση της Alpha σε overweight έρχεται μετά το νέο σχέδιο που παρουσιάστηκε με τον εκτιμώμενο δείκτη ROTE για το 2022 να αυξάνεται έως το 7% από το 4,6% πριν, κάτι το οποίο αντισταθμίζει με το παραπάνω το “χτύπημα” ύψους 2 δισ. ευρώ στα ενσώματα ίδια κεφάλαια από  την τιτλοποίηση των 12 δισ. ευρώ. Αν και η κερδοφορία της τράπεζας πλησιάζει τα επίπεδα των τραπεζών της περιοχή οι οποίες έχουν ανώτερη ποιότητα θεμελιωδών μεγεθών, οι αποτιμήσεις της Alpha με TBV 2020 στο 0,4x παραμένουν σε σημαντικό discount και δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη τη λειτουργική ανάκαμψη της τράπεζας, κατά την άποψη της JP Morgan.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική, η JP Morgan αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για να λάβει υπόψη το σχέδιο τιτλοποίησης 6 δισ. ευρώ του 2020 και την πρόθεση της διοίκηση για εμπροσθοβαρή μείωση των ΝPEs. Εκτιμά ότι η ΕΤΕ βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση σε σχέση με άλλες τράπεζες χάρη στο υψηλό επίπεδο  των δεικτών κάλυψης στο οποίο ξεκίνα (45% για στεγαστικά δάνεια έναντι 30% για Alpha και Πειραιά) και στους ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη ώθηση στα κεφάλαια κατά 1% -1,5% από την αναμενόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του 2019 θα χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως βάση για τη διαδικασία τιτλοποίησης. Επίσης, όπως επισημαίνει, η κερδοφορία του 2020 αναμένεται να είναι αρκετή για να αντισταθμίσει την απώλεια από τιτλοποιήσεις. Για αυτό και η JP Morgan παραμένει οverweight.

Οι σχετικές αποτιμήσεις οδηγούν, παράλληλα, στην υποβάθμιση της Eurobank. Η JP Morgan συνεχίζει να είναι θετική για την Eurobank λόγω της ταχύτερης μείωσης των NPEs και των υψηλότερων δεικτών ROTE στον κλάδο. Ωστόσο, με δείκτη P/TBV 2020 στο 0,6x και με την έλλειψη σημαντικών βραχυπρόθεσμων καταλυτών, υποβαθμίζει τη μετοχή σε neutral.

Τέλος η JP Morgan επισημαίνει τους πιθανούς κινδύνους στις εκτιμήσεις της. Οι προβλέψεις της βασίζονται στη μακροοικονομική ανάκαμψη, η οποία είναι ακόμη πρώιμη και εύθραυστη. Επίσης, δεδομένου του ότι η θετική της στάση για τον κλάδο εξαρτάται από τη μείωση των NPEs, τυχόν δυσμενείς εξελίξεις που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα σχέδια των τραπεζών θα επηρέαζαν αρνητικά τo επενδυτικό τους story.