Βασίλης Κορκίδης: «Σημαντική πηγή εσόδων και απασχόλησης οι μαρίνες και το yachting»

Οι μαρίνες και το yachting στη χώρα μας συνεισφέρουν συνολικά στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών με 1,17 δισ. ευρώ ετησίως, που αντιστοιχούν στο 1,41% του ΑΕΠ, ενώ απασχολούν 43.626 εργαζόμενους με στόχο τα επόμενα χρόνια να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας στις 80.000. Τα κρατικά έσοδα από τις μαρίνες ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ και από το yachting στα 158 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά εμπεριέχονται στην μελέτη  «για την ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών λιμένων» την οποία συνέταξε η Ένωση Μαρίνων Ελλάδος και παρουσίασε στη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα.

Σήμερα στον χώρο του yachting στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 400 εταιρίες κάθε νομικής μορφής. Η συνολική αξία των ναύλων ετησίως εκτιμάται στα 433 εκατ. ευρώ. Η παγκόσμια αγορά ναυλώσεων σκαφών αναψυχής βεβαίως ανέρχεται στα 50 δισ. δολάρια, ενώ όσον αφορά στη Μεσόγειο, το μερίδιο στην παγκόσμια αγορά ναυλώσεων ανέρχεται στο 70%, δηλαδή στα 35 δισ. δολάρια. Συγκρίνοντας λοιπόν την εσωτερική αγορά ναυλώσεων με την αγορά της Μεσογείου διαπιστώνουμε ότι το μερίδιο της Ελλάδας ανέρχεται μόλις σε 1,24%, γεγονός που προσδίδει δυνατότητες για τεράστια ανάπτυξη, όπως επισημαίνεται στη μελέτη. Η Ένωση Μαρίνων Ελλάδος προτείνει κίνητρα για την προσέλκυση ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, μεταξύ των οποίων είναι η επέκταση εφαρμογής της «Χρυσής βίζας» ως κίνητρο ενίσχυσης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού. Ο νόμος για τη χορήγηση χρυσής βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα μπορεί να επεκταθεί στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και να αποτελέσει ισχυρότατο κίνητρο για την προσέλκυση mega yachts, που θα ελλιμενίζονται μόνιμα στις ελληνικές μαρίνες.

Μιλώντας, όμως, για τη σημαντική συνεισφορά του ελληνικού επαγγελματικού yachting, πρέπει να αναλογιστούμε ότι συνεισφέρει με 3,8% στο συνολικό 18% του τουρισμού στο ΑΕΠ. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε, ότι η ζώνη Περάματος λειτουργεί σε ποσοστό 90% με επαγγελματικά πλοία, ενώ υπάρχουν περίπου 4.500 Έλληνες ναυτικοί που απασχολούνται σε ελληνικά τουριστικά πλοία, ναυτολογημένα στο ΝΑΤ. Οι δραστηριότητες γύρω από ένα τουριστικό σκάφος περιλαμβάνουν εκτός από τον ελλιμενισμό, την συντήρηση, τα ανταλλακτικά, την ασφαλιστική κάλυψη, τις πιστοποιήσεις, την αποθήκευση στην ξηρά, τα λιμενικά τέλη, τα καύσιμα, τις επισκευές και την τροφοδοσία του σκάφους. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό ότι το yachting δίνει ζωή στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, τονώνει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του London School of Economics και του Worldwide Yachting Association, η χώρα μας είναι η 9η μεγαλύτερη παγκοσμίως σε ακτογραμμή με πάνω από 16,000 χλμ. και 4η εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διαθέτει το μεγάλο πλεονέκτημα της Πολυνησίας. Ωστόσο, για δεκαετίες το yachting «ταλαιπωρείται» στα κύματα των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, αλλά και από ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο, παρά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των συναρμόδιων υπουργείων, εξακολουθεί να απαιτεί παρεμβάσεις που μόνο στόχο πρέπει να έχουν την ανάπτυξη του yachting και τη δημιουργία ενός πλαισίου ευθέως ανταγωνιστικού έναντι πλαισίων που λειτουργούν στην αντίπερα του Αιγαίου, αλλά και του Ιονίου πελάγους.

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα ξεκίνησε την δεκαετία του 1960. Οι πρώτες μαρίνες δημιουργήθηκαν το 1963 στην Βουλιαγμένη, το 1966 στην Ζέα και το 1973 στην Αρετσού, ακόμα κατασκευάστηκαν 65 σταθμοί ανεφοδιασμού θαλαμηγών σε όλη την Ελλάδα για τον εφοδιασμό των τουριστικών πλοίων με καύσιμα, νερό και άλλα εφόδια. Το 1981 άρχισε η εκπόνηση του Σχεδίου Εθνικού Συστήματος Λιμένων Αναψυχής το οποίο προέβλεπε ένα δίκτυο από 34 μαρίνες, 106 σκάλες και 250 αγκυροβόλια με συνολικά 15.000 θέσεις ελλιμενισμού. Εντούτοις, το σχέδιο αυτό δεν εφαρμόστηκε, ενώ και άλλα προγράμματα δημιουργίας μαρίνων δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων κονδυλίων. Σήμερα υπάρχουν 19 δημόσιες και ιδιωτικές μαρίνες με 6.661 θέσεις ελλιμενισμού και περίπου 3.000 αγκυροβόλια σε μικρά λιμάνια, ενώ 23 μαρίνες σε διάφορα τουριστικά μέρη της χώρας παραμένουν υπό κατασκευή. Η σημερινή ηγεσία του ΥΕΝ με τον υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επίλυση χρόνιων στρεβλώσεων στο ελληνικό yachting και σχεδιάζει την ολοκλήρωση των ημιτελών λιμενικών υποδομών για τη μεγαλύτερη προσέλκυση και ελλιμενισμό κάθε είδους, σημαίας και ιδιοκτησίας σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα.

Συμπερασματικά, οι δύο αυτοί άρρηκτα συνδεδεμένοι κρίκοι του θαλάσσιου τουρισμού, δηλαδή οι μαρίνες και το yachting έχουν να προσφέρουν πολλά στο τουριστικό ισοζύγιο της Ελλάδας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.