Κωνσταντίνος Μίχαλος: Τα Επιμελητήρια στην πρώτη γραμμή

Το 2019 ήταν για τον επιμελητηριακό θεσμό μια ακόμη δραστήρια και δημιουργική χρονιά, με πλήθος δράσεων για τη διευκόλυνση του επιχειρείν, αλλά και με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προτάσεις προς την Πολιτεία, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη υπηρεσιών που επιταχύνουν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ανάδειξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε «πρωταθλητή» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την άμεση ίδρυση επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έκθεση Doing Business 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η επίδοση αυτή, οφείλεται στην άριστη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ, η οποία με το νέο online σύστημα έχει μειώσει τον χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης, σε λιγότερο από 8 λεπτά.

Τα Επιμελητήρια συνέβαλαν, επίσης, αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ, με την πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων να διαθέσει δωρεάν 270.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές στις επιχειρήσεις της χώρας. Η ανάπτυξη του e-ΓΕΜΗ αναμένεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο όπλο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, παρέχοντας τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικά των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή μορφή. Ταυτόχρονα, μέσω της δράσης «Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», τα Επιμελητήρια θα δώσουν την ευκαιρία σε 15.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εξοικειωθούν στην τεχνολογική εξέλιξη και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

Ουσιαστικές ήταν και οι δράσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και για την ενθάρρυνση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Το ΕΒΕΑ, ειδικότερα, συνέχισε να συμβάλει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας της χώρας, μέσα από τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δομών και υπηρεσιών όπως είναι η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ, με τη θεσμοθέτηση και διοργάνωση θεσμών, όπως τα βραβεία Athens Startup Awards, το Athens Innovation Festival, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με δήμους της Αττικής, με τη συμμετοχή σε διεθνή events καινοτομίας, κ.ά.

Επιπλέον, τα Επιμελητήρια συμμετείχαν και το 2019 υπεύθυνα και ενεργά στον διάλογο με στόχο την ταχύτερη ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, καταθέτοντας εμπεριστατωμένες προτάσεις σε τομείς όπως η επιχειρηματική χωροθεσία και τα επιχειρηματικά πάρκα, το πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και οι δημόσιες συμβάσεις. Υπηρετώντας με συνέπεια τον ρόλο του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας, η Επιμελητηριακή Κοινότητα υπέβαλε, επίσης, προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με επιμέρους μελέτες ποσοτικών, ωφελειών και επιπτώσεων στο κοινωνικό σύνολο, ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και στοχευμένες προτάσεις για θέματα όπως η πάταξη του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου, οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στο σκέλος των διαδηλώσεων και πορειών στις μεγάλες πόλεις, καθώς και η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των τραπεζών, με στόχο να εξυγιανθούν και να λειτουργήσουν προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της εθνικής μας οικονομίας.

Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης τα Επιμελητήρια λειτούργησαν ως καθημερινοί, χρήσιμοι σύμμαχοι της επιχειρηματικότητας. Σήμερα, σε μια περίοδο που επιχειρείται η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, υγιές μοντέλο ανάπτυξης, ο επιμελητηριακός θεσμός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις δράσεις και τις υπηρεσίες του και διατηρώντας συνεχή και αποτελεσματική παρουσία στο πλευρό κάθε ελληνικής επιχείρησης.