Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου: Η σπουδαιότητα της προσέλκυσης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων

Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την παρουσίαση του «Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών των Περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων καλής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις (ESGcriteria)» πραγματοποίησα παρέμβαση για την σπουδαιότητα της προσέλκυσης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα μας, προϋπόθεση των οποίων είναι η ενσωμάτωση των κριτηρίων στην επιχειρηματικότητα, καθώς θα αποτελούν στο μέλλον τη «λύδια λίθο» για τις επενδύσεις και χαιρέτισα την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και η ενσωμάτωση παραγόντων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς βελτιώνει την πρόσβασή τους σε κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα, τη δέσμευση των εργαζομένων τους και την ικανοποίηση των πελατών τους. Η καλύτερη διαχείριση των θεμάτων ESG και οι βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές ενισχύουν καθοριστικά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τη κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφετέρου την εταιρική τους φήμη και εικόνα.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής έχει εγκαινιάσει έναν κύκλο συνεδριάσεων με τη συμμετοχή φορέων από το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, καθώς και με το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνησης, με στόχο να πετύχει την αναδόμηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να στηριχθούν ενεργά οι περιβαλλοντικές και υπεύθυνες επενδύσεις και να ενσωματωθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια καλής διακυβέρνησης. «Το οικονομικό σύστημα που θέλουμε» για την Ελλάδα – παραφράζοντας τον τίτλο της σημαντικής Έκθεσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ («The Financial System WeWant» by UNEP Finance Initiative 2015) – είναι ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνα επίσημη πρόσκληση στους συμμετέχοντες, ώστε να παρευρεθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για να παρουσιάσουν το αξιόλογο έργο τους, κάτι που έγινε αποδεχτό με ιδιαίτερη χαρά.

Πρότεινα, τέλος, ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δεύτερης ανάγνωσης που πραγματοποιείται για την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/2341.

Ο Οδηγός αποτελεί εργαλείο για τη διάχυση καλών πρακτικών δημοσιοποίησης μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως διαμορφώνονται παγκοσμίως. Ο «Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG», προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον καθηγητή του Harvard Γιώργο Σεραφείμ και την ΚΚSAdvisors, αποτελεί πρακτικό εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να δημοσιοποιούν και να διαχειρίζονται, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στην παγκόσμια τάση για την ενσωμάτωση στοιχείων ESG από επενδυτές.

Η κυρία Αναστασία Στάμου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, ενώ ο Οδηγός παρουσιάστηκε από την κυρία Τίνα Πασσαλάρη, Partner στην KKSAdvisors και την κυρία Τάνια Μπιζούμη από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την αξία που επιστρέφει στις εταιρίες η λογοδοσία σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και καλής διακυβέρνησης (ESG) ανέδειξε η συζήτηση που συντόνισε ο κ. Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή της Σοφίας Δασκαλάκη Μυτιληναίου, προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS και του Γιάννη Πανιάρα, προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, και Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Γράφει η Δρ Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Βουλευτής Ν. Ηλείας Ν.Δ., πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής