Ολοταχώς προς την αύξηση των €650 εκατ. η Lamda

Εντός του Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η εξάσκηση των δικαιωμάτων της αύξησης κεφαλαίου της Lamda Development, ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με έγκυρες χρηματιστηριακές πηγές, η εισηγμένη θα προβεί σε ανακοινώσεις αμέσως μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις επόμενες εβδομάδες.

Πώληση από την Voxcove

Εν τω μεταξύ χθες η εταιρεία του επιχειρηματία κ. Πάνου Γερμανού και της Οικογένειας Κάτσου, όπως είχαν προαναγγείλει προχώρησαν σε πώληση ποσοστού 2,75% ( 2,2 εκατ. μετοχές) της Lamda, έναντι 7,5 ευρώ μειώνοντας το ποσοστό τους σε 10%.

Η Voxcove Holdings απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2017 το 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Lamda και ελέγχεται από κοινού και συντονισμένα από τις εταιρείες Grey Squirrel και VNK Capital, κάθε μία από τις οποίες κατέχει ποσοστό 50% της Voxcove. Η Grey Squirrel ελέγχεται κατά 100% από την OLYMPIA GROUP του Πάνου Γερμανού. H VNK Capital ελέγχεται από κοινού από τον κ. Βασίλειο Κάτσο και την κα Ελένη Κάτσου, καθένας εκ των οποίων κατέχει το 50% αυτής.

Το πακέτο διακινήθηκε μέσω της χρηματιστηριακής Euroxx και οι αγοραστές δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι τώρα.

Όπως ανέφερε η χρηματιστηριακή σε πρόσφατή ανάλυσή της, για να χρηματοδοτηθούν τα απευθείας κεφάλαια των πρώτων χρόνων η Lamda θα υλοποιήσει μια έκδοση δικαιωμάτων (αύξηση κεφαλαίου) 650 εκατ.ευρώ, με όρους που θα ανακοινωθούν. Η Euroxx υπολογίζει ότι η εσωτερική αξία θα αυξηθεί στα 639 εκατ. ευρώ ή 8 ευρώ μέχρι το 2021 και έτσι θα ανακτηθούν τα 166 εκατ. ευρώ που εγγράφηκαν ως ζημιές κατά την κρίση.