Μυτιληναίος: Τι κερδίζει η εισηγμένη και οι επενδυτές από τη νέα έκδοση ευρω-ομολόγων

Σε μια νέα αγορά κεφαλαίων εισέρχεται η εταιρεία Μυτιληναίος καθώς η αξιολογημένη (με ΒΒ) έκδοση του 5ετους ευρω- ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ θα καταστήσει την ελληνική εταιρεία πιο ορατή σε επενδυτές οι οποίοι αναζητούν να επενδύσουν σε επιχειρήσεις που αντλούν κεφάλαια υψηλότερα των 200 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το σημαντικό στοιχείο για την ελληνική εταιρεία είναι ότι μπαίνει σε αυτή τη νέα κατηγορία δανεισμού.

Η Μυτιληναίος, προσέρχεται στην συγκεκριμένη αγορά και ζητά ποσό υπερδιπλάσιο από το συγκεκριμένο «κατώφλι» της, εξέλιξη που αντανακλά τα εύρωστα οικονομικά μεγέθη του. Συμπερασματικά, η εταιρεία πραγματοποίησε ένα ακόμα βήμα καθώς μεταφέρεται από την λιανική εταιρική αγορά ομολόγων σε μια διεθνή αγορά ευρω-ομολόγων, όπου οι επιχειρήσεις γίνονται δεκτές εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας, κερδοφορίας και ανάπτυξης.

Γιατί οι εκδόσεις ευρωομολόγων είναι ελκυστικές στους επενδυτές
Οι εκδόσεις ευρω-ομολόγων είναι ελκυστικές στους επενδυτές διότι διαθέτουν πρώτον, χαμηλότερη ονομαστική αξία (small par value) και δεύτερον, η αγορά των ευρω-ομολόγων διαθέτει υψηλή ρευστότητα, δηλαδή οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν και να πωλήσουν τα ομόλογα σε μια διαφανή αγορά. ( σ.σ η έκδοση που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο απαλλάσσει την Μυτιληναίος από τους φόρους)

Παράλληλα, η αξιολόγηση που έλαβε η Μυτιληναίος απο την Fitch ( BB) είναι υψηλότερη και από αυτή που λαμβάνουν οι τράπεζες, αλλά και το ελληνικό δημόσιο. Η Μυτιληναίος θα αντλήσει τα κεφάλαια προκειμένου να τα κατευθύνει σε επενδύσεις, ύψους 1 δισ. ευρώ με νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μονάδα Αλουμίνας και Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι, η Μυτιληναίος διαθέτει εταιρικό ομόλογο, ύψους 300 εκατ. ευρώ – με επιτόκιο 3,10% – το οποίο έχει δικαίωμα ανάκλησης εντός της επόμενης χρονιάς (2020).

Για την προαναφερθείσα έκδοση οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).