Ποιους παράγοντες – προμήθευες θέλουν α πετάξου απ’εξω από το ντιλ των F16

Στην συζήτηση για την αναβάθμιση των f16 , μια τεράστια δουλειά σε απόλυτα νούμερα, μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ζητήθηκε από τις αμερικανικές αρχές να μην έχουν καμία εμπλοκή στο progect δυο ηχηρά πρόσωπα της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής , δυο παράγοντες με παρέμβαση και επιρροή, που επί χρόνια καθόριζαν τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, με το αζημίωτο (στον υπέρτατο βαθμό) φυσικά!!!