Μετά τα 3μηνα έντοκα και ο εξάμηνος δανεισμός δωρεάν

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με μηδενικό επιτόκιο.

Αναλυτικότερα,  το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0%, από 0,1% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,88 φορές έναντι 2,44 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία.

Μετά την επιτυχία στις αρχές του μήνα, όταν τα επιτόκια πέρασαν σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά για τον τρίμηνο δανεισμό με έντοκα γραμματεία, τώρα και ο εξάμηνος δανεισμός έρχεται με μηδενικό κόστος.

Η πτωτική τάση του κόστους δανεισμού αναμένεται να συνεχιστεί και να πιέσει τις αποδόσεις προς τα κάτω, σε εκδόσεις χρέους όλο και μεγαλύτερης διάρκειας.