Κωνσταντίνος Μίχαλος: Σε καλό δρόμο το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

Οι προβλέψεις και τα μέτρα που ενσωματώνονται στο προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2020 μεταφέρουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα, αφού περιλαμβάνουν την υλοποίηση των μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης, που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, με παράλληλες προβλέψεις για την κάλυψη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας.

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας κερδών για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%, η μείωση του συντελεστή στα μερίσματα από το 10% στο 5%, τα μέτρα στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και οι ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα είναι κινήσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά το κλίμα στην αγορά και θα συμβάλουν στην αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, μετά από μια μακρά περίοδο δυσπραγίας. Σημαντικό θετικό βήμα αποτελεί, στον αντίποδα, η ενσωμάτωση συγκεκριμένων μέτρων διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και εξορθολογισμού των δαπανών, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την υλοποίηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων του Προϋπολογισμού. Η εφαρμογή αξιόπιστης και υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και να βελτιωθούν οι όροι χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι ο στόχος για ανάπτυξη της τάξης του 2,8% το 2020, στον οποίο βασίζονται οι προβλέψεις του προσχεδίου, παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξος και απαιτητικός με βάση τα σημερινά δεδομένα. Το κλειδί για την επίτευξή του είναι η άνοδος των επενδύσεων. Αυτό, πέρα από την απαραίτητη μείωση των φορολογικών συντελεστών, προϋποθέτει αποφασιστικές και αποτελεσματικές δράσεις σε μια σειρά από μέτωπα. Προϋποθέτει ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς και εργαλείων όπως είναι οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Απαιτεί, επίσης, την απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Ελληνικού, την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και βεβαίως την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των παρεμβάσεων, για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το υπουργείο Ανάπτυξης περιλαμβάνει σημαντικές θετικές ρυθμίσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας μια σειρά από γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια. Υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια για πρόσθετες βελτιωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της αγοράς και θα στηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.  

Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης περνά και μέσα από την ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες συγκροτούν τον ιστό της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, περιμένουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα αύξηση των πόρων που διατίθενται από κοινοτικά προγράμματα για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, περισσότερα και πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία.  

Τέλος, σημαντικό ζητούμενο για την κινητοποίηση επενδύσεων και την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης εντός του 2020 είναι η αποκατάσταση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, κυρίως μέσα από την επιλογή δραστικότερων λύσεων την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Συμπερασματικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020 αποτυπώνει την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει σελίδα μετά την κρίση, δημιουργώντας παράλληλα σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Για να επαληθευτούν, ωστόσο, οι αισιόδοξες προβλέψεις, χρειάζεται ακόμη πολλή και αποτελεσματική δουλειά.