ΔΕΗ: Πρόσθετη ανάσα ρευστότητας άνω τoυ €1 δισ. το 2020

Σε νέο γύρο πρόσθετης ρευστότητας ετοιμάζεται να εισέλθει η ΔΕΗ, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο της αβεβαιότητας που δημιούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα η έκθεση των ελεγκτών της ΕΥ.

Χθες με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων η Επιχείρηση πέρασε το πρώτο δύσκολο τεστ. Επιβεβαίωσε όμως ότι η υπόθεση της εξυγίανσης θα είναι ένας μακρύς και ανηφορικός δρόμος.

Από την αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, την μείωση των εκπτώσεων συνέπειας και τη θέσπιση «ρήτρας CO2» στα τιμολόγια των πελατών Χαμηλής Τάσης, που αποτέλεσαν το πρώτο πακέτο μέτρων, αναμένει ενίσχυση της κερδοφορίας της μόλις κατά 120 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και κατά 532 εκατ. ευρώ για το 2020.

Η επιχείρηση, στην προσπάθειά της να βελτιώσει περαιτέρω τις ταμειακές ροές της ώστε να καλύπτει τις υποχρεώσεις της σε τράπεζες και προμηθευτές, λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα, πέραν των 490 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται να ξεκινήσουν άμεσα να αποδίδουν καρπούς.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

– Ανάθεση σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της εξεύρεσης επενδυτών για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας. Η προηγούμενη ηγεσία της ΔΕΗ προέβλεπε ότι από την τιτλοποίηση θα μπορούσαν να αντληθούν τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.

–Δυνατότητα έκδοσης διεθνούς ομολόγου, διαδικασία την οποία είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση από το 2018 αλλά προσέκρουσε στην επιδείνωση των οικονομικών της μεγεθών και την έλλειψη μηχανισμού μετακύλισης της ραγδαίας αύξησης των τιμών CO2 στα τιμολόγια πελατών χαμηλής τάσης. Ο προηγούμενος σχεδιασμός είχε ξεκινήσει στην βάση ενός ομολογιακού ύψους 300-350 εκατ. ευρώ.

–Έμφαση στην μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες με τη συνεργασία συμβούλων. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει εντείνει το σαφάρι είσπραξης οφειλών σκληραίνοντας την στάση της και σε όσους την έχουν εγκαταλείψει για τα «μάτια» των ιδιωτών προμηθευτών αφήνοντας ανεξόφλητους λογαριασμούς. Από το καλοκαίρι έχουν ενταθεί οι αποκοπές ακόμη και για οφειλές των 40 και των 70 ευρώ.

-Είσπραξη εντός του πρώτου τριμήνου 2020 από το ελληνικό Δημόσιο της προπληρωμής της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων του για το έτος 2020 που υπολογίζεται σε 550 εκατ. ευρώ.

Η προπληρωμή αυτή είχε πραγματοποιηθεί και στα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019) βάσει πενταετούς συμφωνίας που υπεγράφη με το ελληνικό Δημόσιο στις 14 Ιουνίου του 2018.

–Πρόσθετα έσοδα από την αναγνώριση υποανάκτησης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) παρελθόντων ετών ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία μετά από σχετική γραπτή επιβεβαίωση που λήφθηκε από το υπουργείο Οικονομικών θα εγγραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα εκταμιευτούν όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 2020. Θα προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επιφέρει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Οι ανωτέρω δράσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της ΔΕΗ, αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στις ταμειακές ροές και στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου και της μητρικής εταιρείας.