Βασίλης Κορκίδης: Ρηξικέλευθες αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»

Ο επιχειρηματικός κόσμος επικροτεί τους βασικούς άξονες του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα». Το σχέδιο νόμου σε συνολικά 88 άρθρα έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του αναπτυξιακού άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, τοποθετήθηκε αναλυτικά με παρατηρήσεις και προτάσεις, ενώ μεταξύ άλλων έκρινεθετικά12 σημαντικές φιλοεπιχειρηματικές και φιλοεπενδυτικές αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου.

Τολμηρές είναι και οι αλλαγές που εισάγει η νέα νομοθεσία στα εργασιακά, ώστε να επιτρέψει τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στο νομοσχέδιο υπάρχει μια σειρά άρθρων με μέτρα για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, τη δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και φορέων Εργοδοτών, τη θέσπιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σε ειδικές περιπτώσεις τις εξαιρέσεις στις κλαδικές συμβάσεις.

Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια, πολλές επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, παραμένουν στα «χαρτιά» καθώς καθυστερεί υπερβολικά η αδειοδότησή τους. Οι επενδυτικοί νόμοι, αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακό εργαλείο, εγκλωβίζουν τους επενδυτές σε διοικητικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, στερώντας από τη χώρα και την οικονομία πολύτιμους πόρους και από την κοινωνία και τους πολίτες, νέες θέσεις εργασίας. Με το αναπτυξιακό σχέδιο νόμου που παρουσίασε η κυβέρνηση, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Οι παρεμβάσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνιμου εδάφους και φιλικού κλίματος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφήνοντας πίσω τα εμπόδια του παρελθόντος.

Οι 12 μεγάλες αλλαγές που ξεχωρίζουν είναι ο νέος ρόλος του αναπτυξιακού νόμου, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, η αναθέρμανση του κατασκευαστικού κλάδου, η λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, η απλούστευση αδειοδότησης για έναρξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, ο έλεγχος των επιχειρήσεων, η νέα παρέμβαση για τις κεραίες ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνίας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης Διαδικασιών, η επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης, οι βελτιώσεις στο ΓΕΜΗ και οι απλοποιήσεις στις δημόσιες συμβάσεις.

Το πολυνομοσχέδιο προωθεί ένα ρηξικέλευθο μοντέλο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στο επιχειρείν με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση. Δίνει σημαντικά κίνητρα στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια ακίνητα. Ξεκάθαρα επιταχύνει τα βήματα της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων, καθώς και της σύστασης, αλλά και αδειοδότησης για τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Απλουστεύει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες με γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο τρόπο. Εφαρμόζει τον ίδιο έλεγχο στοιχείων στο ΓΕ.ΜΗ. για όλους τους τύπους εταιριών. Διευκολύνει την εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών και κεντρικών αγορών, ενώ ορθώς αναφέρεται στην αξιοποίηση της περιοχής πέριξ των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Η επίτευξη των 12 σαρωτικών αλλαγών του αναπτυξιακού νομοσχέδιου θα αποτελέσει στο μέλλον κοινό στοίχημα, για τη δημόσια διοίκηση και κάθε μεγέθους ελληνική επιχείρηση.