Εξεταστική επιτροπή για τη ΔΕΗ

Στο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή έχουν εντοπιστεί ποινικές ευθύνες στελεχών της εταιρίας τα οποία, υπακούοντας σε εντολές των πολιτικών τους προϊσταμένων, ζημίωσαν τη ΔΕΗ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.