Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ώρα για δράση ενάντια στο παραεμπόριο

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το ΕΒΕΑ έχουν αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια ως ζωτικής σημασίας προτεραιότητα την αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου. Πρόκειται για δραστηριότητες που προκαλούν τεράστια ζημιά στην αγορά, σε όρους διαφυγόντος τζίρου ως 25 δισ. ευρώ, σε μια εποχή όπου οι νόμιμες και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους επιχειρήσεις δίνουν αγώνα επιβίωσης. Στερούν, ταυτόχρονα, φορολογικά έσοδα 6 έως 8 δισ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία, σε μια περίοδο όπου οι φορολογούμενοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτους άμεσους και έμμεσους φόρους. Επιπλέον, μέσα από την παροχή προϊόντων αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

Από την περασμένη δεκαετία τα επιμελητήρια δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στο φαινόμενο, με σχετικές μελέτες, υπομνήματα προς τους αρμόδιους φορείς, με ειδική εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών, αλλά και με δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και η Πολιτεία φαίνεται να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν μέχρι τώρα, ήταν αποσπασματικές, ασυντόνιστες και καταδικασμένες να αποτύχουν.

Είναι απαραίτητο το κράτος να παρέμβει, έστω και τώρα, άμεσα και αποτελεσματικά, για να προστατέψει τη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και το δημόσιο συμφέρον από την εξάπλωση του παραεμπορίου. Η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους ενάντια στην παρανομία και στη διαφθορά πρέπει να είναι ισχυρή και διαρκής, ώστε να λειτουργεί όχι μόνο κατασταλτικά, αλλά και αποτρεπτικά.

Προς την κατεύθυνση αυτή τα επιμελητήρια κατέθεσαν στη νέα ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις προτάσεις τους για τη λήψη άμεσων μέτρων. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η διοικητική ενοποίηση όλων των διευθύνσεων εμπορίου και των ελεγκτικών μηχανισμών και η δημιουργία μιας κεντρικής δομής σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τόσο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όσο και την πάταξη του παραεμπορίου.

Τα επιμελητήρια έχουν ήδη προτείνει τη δημιουργία Ειδικού Σώματος Δίωξης Παραεμπορίου με στόχο τον εντοπισμό των κεντρικών αποθηκών παράνομων προϊόντων και την αποδιοργάνωση των κυκλωμάτων τροφοδοσίας. Εναλλακτικά, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και πλήρης αποσαφήνιση της αποστολής τους.

Επιβάλλεται, επίσης, η πιστή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για το παραεμπόριο, αλλά και η κωδικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αυστηροποίηση των νόμων και διατάξεων που αφορούν τα σχετιζόμενα με το παραεμπόριο αδικήματα.

Εξίσου απαραίτητη είναι η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου ανθεί η παράνομη εμπορική δραστηριότητα, όπως και η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αποστολής των φορέων, που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του παραεμπορίου.

Παράλληλα, με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, θα πρέπει να γίνει επισήμανση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς τις νόμιμες άδειες, ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η διάθεση της παραγωγής τους και η πιθανή εμπλοκή τους σε παραεμπορικές και παράνομες δραστηριότητες. Επισήμανση και συστηματικός έλεγχος θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση των εμπορικών και μεταποιητικών καταστημάτων, των οποίων οι φορείς είναι αλλοδαποί, αλλά και των κάθε είδους πάγκων και υπαίθριων παζαριών. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να σχεδιαστούν συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την ομαλή ένταξη στην επιχειρηματική δραστηριότητα ειδικών ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι Ρομά.

Όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει να συνδυαστούν με αυστηρή εποπτεία και δικλείδες ενάντια στη διαφθορά και τη συναλλαγή, ανάμεσα σε κυκλώματα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς. Τέλος, απαιτείται η υλοποίηση μιας δυναμικής εθνικής καμπάνιας επικοινωνίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το παραεμπόριο και τις επιπτώσεις του στην εθνική οικονομία, στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην ασφάλεια και στο συμφέρον του καταναλωτή.

Η δραστική αντιμετώπιση του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου είναι ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να στηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για την ανάπτυξη. Είναι, επίσης, απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί εντός και εκτός συνόρων το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο οι νόμοι και οι κανόνες τηρούνται από όλους.