Οι δύο παράμετροι του Ελληνικού

Στην υπόθεση του Ελληνικού υπάρχουν δύο πτυχές που θα πρέπει κανείς να συνεκτιμήσει. Η πρώτη αφορά στην σχέση Lamda Development και Ελληνικού Δημοσίου. Εδώ όμως η υπόθεση έχει εξελιχθεί. Δεν προκύπτει ζήτημα του Ομίλου Λάτση με την κυβέρνηση και προβλέπεται αίσιο τέλος σε όλη την διαδικασία. Η δεύτερη παράμετρος του ζητήματος έχει να κάνει με τις σχέσεις της Lamda Development και του αναδόχου που θα προκύψει με τον καζίνο. Και τούτο είναι το σοβαρό ζήτημα της υπόθεσης! Γιατί από εδώ θα βγουν τα πολλά λεφτά! Και είναι προφανές πως θα παίξει ρόλο το τίμημα σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και το ποσοστό που θα πάρει η Lamda από τον ακαθάριστο τζίρο του καζίνου! Επομένως οι έκβαση της σχέσης Lamda και μελλοντικού αναδόχου του καζίνου θα είναι καθοριστική για την επιτυχία του project και την κερδοφορία που τυχόν θα προκύψει για τους εμπλεκόμενους.