Προτεραιότητα η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ

Όπως έγκαιρα σας είχα αποκαλύψει η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει πώληση των υδροηλεκτρικών σταθμών σε περίπτωση που ο διαγωνισμός για τις λιγνιτικές μονάδες αποβεί άγονος. Άμεσες θα είναι οι αλλαγές στη δομή της εταιρίας, ενώ παράλληλα αναζητείται στρατηγικός επενδυτής. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, ένας πανίσχυρος γερμανικός ενεργειακός όμιλος αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, διεκδικώντας να αναλάβει στρατηγικός επενδυτής στη ΔΕΗ. Ο ίδιος όμιλος αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς.