Νέοι απλήρωτοι φόροι σχεδόν 3 δισ. σε 5 μήνες

Απότομο «φρένο» πάτησαν οι κατασχέσεις για χρέη στην εφορία τον Μάιο, καθώς έγιναν μόλις 6.000 σε ένα μήνα, δηλαδή μειώθηκαν κατά 1/3 εν σχέσει με τις περίπου 9.000 κατασχέσεις που έγιναν τον Απρίλιο ή τις 10.000 που έγιναν τον Μάρτιο.

Με βάση νεότερα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το α΄πεντάμηνο, τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,9 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσει από απλήρωτους φόρους. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος (νέες και παλαιές προ το 2019 οφειλές) ανέρχονται πλέον στα 104,2 δις. ευρώ εκ των οποίων τα εισπράξιμα θεωρούνται τα 85,6 δισ. ενώ τα υπόλοιπα 18,6 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Τον Μάιο, ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε (λόγω και της υπαγωγής τους στις 120 δόσεις) ατά περίπου 70.000, σε 3,84 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (ΑΦΜ). Άμεσα με την έναρξη της ρύθμισης «ξεκοκκίνησαν» 21.000 οφειλέτες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να μειωθούν στο 1,805 εκατομμύρια ΑΦΜ, από 1,826 εκατομμύρια τον Απρίλιο.

Σε 1,2 εκατ. οφειλέτες εξ αυτών, έχουν επιβληθεί ήδη αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν μόλις 6.002 κατασχέσεις. Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 43.104 κατασχέσεις.

Παρόλα αυτά, μόλις το 3,3% από τα 104,2 δισ. ευρώ των χρεών έχει μπει σε ρύθμιση, ενώ το 2015 σε ρύθμιση βρισκόταν το 7,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

  • Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : 104.201.463.953 € (μείωση κατά 0,111% σε σχέση με Απρίλιο 2019)
  • Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.507.564.187.560 €
  • Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο85.693.899.763 €
  • Πλήθος οφειλετών: 3.842.108 (μείωση κατά 1,82% σε σχέση με Απρίλιο 2019)
  • Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:
KPI 1ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ       354.228.686    350.000.000101,2%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ       297.417.622    325.000.00091,5%
ΜΑΡΤΙΟΣ       272.230.876    295.000.00092,3%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ241.393.686275.000.00087,8%
ΜΑΪΟΣ244.263.816   255.000.00095,80%
5ΜΗΝΟ    1.409.534.6871.500.000.00094,0%
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1201820192018/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ350.020.554354.228.6861,20%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ357.795.501297.417.622-16,87%
ΜΑΡΤΙΟΣ277.164.526272.230.876-1,78%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ310.001.287241.393.686-22,13%
ΜΑΪΟΣ              261.073.964244.263.816-6,44%
5ΜΗΝΟ          1.556.055.832    1.409.534.687-9,42%

Νέο ληξιπρόθεσμο:
Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο»που προστέθηκε στα βιβλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο χρέοςέφτασε τα 235 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 610 εκ  (μείωση κατά  κατά 61,6%)