Άνω του 1,65 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Εθνικής

Έκλεισε στις 13:00 το μεσημέρι το βιβλίο προσφορών για την έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier II από την Εθνική Τράπεζα.

Το ενδεικτικό επιτόκιο κυμαίνεται μεταξύ 8,25% και 8,50% και στόχος της τράπεζας είναι είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική απόδοση με το σημερινό άνοιγμα του βιβλίου προσφορών ήταν στο 9%. Καθώς το ενδιαφέρον των αγορών υπήρξε έντονο, δύο περίπου ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5% ενώ οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,35 δισ. ευρώ.

Η έκδοση τελικά έκλεισε με επιτόκιο 8,25% και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,65 δισ. ευρώ.

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), με ωρίμανση το 2029.

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι θέτει αξιολόγηση CCC- στο ομόλογο.

Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%. Περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη θα υπάρξει από τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας στηρίχθηκε τόσο στις μέχρι στιγμής επιδόσεις της Τράπεζας, όσο και στο σχέδιο μετασχηματισμού της. Η Τράπεζα στοχεύει, το 2022, να έχει επιτύχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 11% από αρνητική σήμερα, δείκτη NPE περίπου 5% από 41%, δείκτη κόστους/εσόδων περίπου 45% από 75% και CET 1 περίπου 15% από 16,1%.