Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”

Τη δυνατότητα για κτηριακές παρεμβάσεις και αναβάθμιση της κύριας κατοικίας δίνει και πάλι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”.

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει τη 15η Ιουλίου 2019 δίνοντας την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κύρια κατοικία τους μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων.Οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας σύμφωνα με τον οδηγό είναι οι ακόλουθες:

 • Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Να υφίσταται νόμιμα
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Να ανήκει σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης χαμηλότερης ή ίσης της Δ

Στόχος του προγράμματος όπως αναφέρεται και στον οδηγό, είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Οι δράσεις για να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση στις κατοικίες οι οποίες έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσηςσε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, αφορούν:

 1. αντικατάσταση των κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η συνεργασία με πιστοποιημένο μηχανικό, προμηθευτές και σύμβουλο έργου είναι απαραίτητη καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα εφόσον πληρούνται τόσο οι εισοδηματικές όσο και οι κτιριακές προϋποθέσεις σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. 

Ο 1οςκύκλος μάς δίδαξε ότι η αναβολή λειτουργεί ανασταλτικά για τους ωφελουμένους ως εκ τούτου η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κρίνεται αναγκαία για την υλοποίηση των πρώτων βημάτων του προγράμματος. Με την καθοδήγηση των συμβούλων επιτυγχάνεται η τήρηση των κριτηρίων και προθεσμιών για την εξέταση της αίτησης που πραγματοποιεί ο ενδιαφερόμενος στην πλατφόρμα του ΥΠΕΝ. 

Τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας συνοψίζονται επιγραμματικά στα παρακάτω:

 1. Υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά
 2. Διασταύρωση των στοιχείων από το TAXISnet
 3. Καταχώρηση της Α’ ΠΕΑ
 4. Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων
 5. Επιλογή για την λήψη δανείου
 6. Καταχώρηση προμηθευτών και παραστατικών
 7. Υλοποίηση των παρεμβάσεων
 8. Έκδοση Β’ ΠΕΑ

Έργο ευθύνης αναλαμβάνουν και οι πιστοποιημένοι μηχανικοί οι οποίοι θα πρέπει να εκδίδουν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον οδηγό και τις κτιριακές ανάγκες τόσο κατά την έναρξη του έργου όσο και κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων για την αποπεράτωση του έργου.

Η δυνατότητα σύναψης δανείου με την τράπεζα διευκολύνει στην άμεση υλοποίηση των παρεμβάσεων και στην οικονομική στήριξη του ωφελουμένου με την αποπληρωμή δανείου 4 έως και 6 έτη χωρίς επιβάρυνση επιτοκίου σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας   Από 15.07.2019
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης   Από 18.07.2019
Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 22.07.2019

Κάρλου Κέλυ – Σύμβουλος Έργου Ambience