Αρνείται η Ελλάδα τη χορηγία €355 εκατ. για η σύνδεση Κρήτη – Αττική από το CEF

Παρά την καθολική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Κυπριακής ρυθμιστικής αρχής, την Τετάρτη 19 Ιουνίου η Ελληνική Κυβέρνηση δεν υπέγραψε το αίτημα χορηγίας για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector μεταξύ Κύπρου Κρήτης και Αττικής από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF), συμπεριλαμβανομένης και χορηγίας ύψους €355 εκατ. για την διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Ταυτόχρονα σε μια ευαίσθητη και κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία, η Ελλάδα διατηρεί την Κύπρο ως το μοναδικό μέλος της ΕΕ σε ενεργειακή απομόνωση.

· Η Ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει μια πολύ σημαντική χορηγία ύψους €355εκατ. για το σκέλος Κρήτη Αττική, απόρριψη που μεταφράζεται σε ισόποση επιβάρυνση για του Έλληνες καταναλωτές.

· Tην Πέμπτη 13 Ιουνίου η EuroAsia Interconnector, αιτήθηκε χορηγία χρηματοδότησης για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Αττικής από το Ευρωπαϊκό μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF), συμπεριλαμβανομένης και χορηγίας ύψους €355 εκατ. για την διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Ουσιαστικά τα €355εκατ. αποτελούν επιδότηση που παρέχει η ΕΕ (ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος) τα οποία αποτελούν ισόποση εξοικονόμηση για τον Έλληνα καταναλωτή.

· Η υλοποίηση του Έργου ως ΕΚΕ συνεπάγεται πολλαπλά πρόσθετα σημαντικά οφέλη για τους Έλληνες Καταναλωτές καθώς η χαμηλού κόστους χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE) σε συνδυασμό με την επιδότηση των €355εκ. από το CEF θα εξοικονομήσει περί τα €500 εκατ. σε παρούσα αξία [€700 εκατ. σε βάθος χρόνου], σε σύγκριση με την υλοποίηση του έργου ως Εθνικό.

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο με το έργο EuroΑsia Interconnector η Γαλλία και η Ιρλανδία προχωρούν απρόσκοπτα στο έργο Κέλτικη Διασύνδεση (Celtic Interconnector) για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύπτει το λιγότερο το 60% δηλαδή €558εκατ. της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού του «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ως έργο ΕΚΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση την Παρασκευή 13 Ιουνίου συνυπέγραψαν το σχετικό αίτημα χορηγίας χρηματοδότησης έως €750 εκατ. για την κατασκευή ανάλογης ηλεκτρικής διασύνδεσης.