“Βροχή” τροπολογιών: Κτηματολόγιο, γραμμή αιγιαλού, ζυθοποιίες και ύψος στέγης

Βουλευτικές τροπολογίες με τις οποίες ρυθμίζονται πάσης φύσεως τοπικά και υπερτοπικά θέματα εισέρχονται στα δύο νομοσχέδια που θα ψηφιστούν το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής ερήμην της αντιπολίτευσης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογίες ζητούν από παράταση στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, μέχρι το πού ακριβώς θα υπολογίζεται ότι σκάει το κύμα στα Δωδεκάνησα ώστε να εξαιρεθούν κτίσματα, και από το ύψος της στέγης σε οικισμούς της Κεφαλονιάς, μέχρι το να επιτρέπεται η δημιουργία ζυθοποιίας σε γεωργική γη.

Η κ. Γ. Κοζομπόλη έχει καταθέσει τροπολογία με την οποία προτείνει “να επιμηκύνεται κατά ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών” του Κτηματολογίου.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσων Ηλ. Καματερός έχει ζητήσει “εξαιρέσεις από την 12μετρη λωρίδα για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού στα Δωδεκάνησα” σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξαιρεθούν τα κτίρια που υφίστανται προ του 1948 (από την κατεδάφιση).

Η Κ. Ιγγλέζη βουλευτής Χαλκιδικής, γνωστή για την έντονη δράση της κατά της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή, κατέθεσε τροπολογία υπέρ του να μπορούν να γίνουν και ζυθοποιεία σε περιοχές με θεσμοθετημένη χρήση γης ως “γεωργική” ή “ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα”.

Τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με τροπολογία εξαιρέσεις για τα ξενοδοχεία που έχουν χαρακτηριστεί Νεότερα Μνημεία και βρίσκονται μέσα σε πόλεις, ενώ από χθες η βουλευτής Κεφαλονιάς Αφροδίτη Θεοπεφτάτου έχει καταθέσει συνολικά πέντε τροπολογίες.

Αναλυτικά:
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της  Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος”.

ΘΕΜΑ:  “Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών”.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιμηκύνεται κατά ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν από την παράλληλη εκπόνηση και διενέργεια άλλων συναφών με τη λειτουργία του Κτηματολογίου διοικητικών διαδικασιών που επηρεάζουν το περιεχόμενο των κτηματολογικών εγγραφών και την προάσπιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου όπως είναι η κύρωση των δασικών χαρτών και η ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές, όπου απαιτείται η εναρμόνισή τους με τις διαδικασίες διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στις ήδη κτηματογραφημένες περιοχές.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
“Άρθρο ….
Η προθεσμία της περίπτωσης
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998 είναι οκτώ (8) έτη. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την 2.8.2006, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του νόμου 3481/2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998  είναι δεκαέξι (16) έτη, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει ήδη λήξει η δεκαπενταετής ίδια προθεσμία, όπως ορίστηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4585/2018 (Α΄216) και η τυχόν προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου και άρθρου τρίμηνη
επέκτασή της.”.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Η προτείνουσα Βουλευτής
Κοζομπόλη – Αμανατίδη
Παναγιώτα
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος”
 
Θέμα: “Εξαιρέσεις από την 12μετρη λωρίδα για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού στα Δωδεκάνησα”.
 
Α. Αιτιολογική Έκθεση
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2971/01 για το νομό Δωδεκανήσου κατά την χάραξη των ορίων του αιγιαλού στις εκτός σχεδίου περιοχές,  ισχύει το άρθρο 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Κ.Δ. 132/1929 (επί Ιταλοκρατίας) σύμφωνα με το οποίο γίνεται προσαύξηση του χειμερίου κύματος κατά 12 μέτρα. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 8 του Ν.510/1947 (ΦΕΚ 298Α). Ο αιγιαλός προσδιορίζεται από τις συνήθεις αναβάσεις του χειμερίου κύματος και ως δημιούργημα της φύσης είναι εκτός συναλλαγής και προστατεύεται από το Σύνταγμα. Με την προσθήκη της 12μετρης λωρίδας που επιβάλλεται στην Δωδεκάνησο για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού, παρέχεται πρόσθετη προστασία των ακτών. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου εντός της λωρίδας αυτής υπάρχουν νομίμως υφιστάμενα κτίρια προ του 1948 (της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων) τα οποία είναι καταχωρημένα στα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω – Λέρου ως κτηματολογικές μερίδες οικοδομών. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο για το περίγραμμα της νόμιμης οικοδομής, να μην ισχύει η αύξηση κατά 12 μέτρα του χειμερίου  κύματος αφού σε διαφορετική περίπτωση τα κτίρια αυτά παρότι νόμιμα χαρακτηρίζονται κατεδαφιστέα, κάτι που δεν ισχύει στην υπόλοιπη χώρα, χωρίς την δυνατότητα καν να απαλλοτριωθούν, δεδομένου ότι ο αιγιαλός  δεν απαλλοτριώνεται ως δημιούργημα της φύσης.
 
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
“Άρθρο…
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.2971/01 προστίθεται η εξής φράση:
“Στις περιπτώσεις που αποτυπώνονται κτηματολογικές μερίδες οικοδομών, αυτές εξαιρούνται της προσθήκης των 12 μέτρων στο χειμέριο κύμα για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού”.
 
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Ο προτείνων βουλευτής
Καματερός Ηλίας
 
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της  Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος”.

ΘΕΜΑ: “Πολεοδομικές Ρυθμίσεις”.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρ. 1 της προωθούμενης ρύθμισης προβλέπεται για τα κτίρια που έχουν κηρυχθεί Νεώτερα Μνημεία και αποκαθίστανται μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού ως ειδικά κτίρια προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία), να μην προσμετρώνται στο Συντελεστή Δόμησης οι χώροι για χρήσεις εγκαταστάσεων άθλησης (όπως τα κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες), οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι χώροι κουζίνας και οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, όταν χωροθετούνται σε υφιστάμενους υπόγειους ορόφους του μνημείου. Επίσης, για τα ανωτέρω Νεώτερα Μνημεία προβλέπεται να μην προσμετρώνται στο Σ.Δ. και οι επιφάνειες των υποχρεωτικών, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, κλιμακοστασίων, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ ανά όροφο και ανά κλμακοστάσιο και έως 40 τμ στο επίπεδο της κύριας εισόδου του κτιρίου.

Η σημαντικότητα και η ιστορική αξία καθώς και ο θεσμοθετημένος μνημειακός χαρακτήρας δημόσιων κτιρίων, επιτάσσουν την άμεση αποκατάσταση κι ανακαίνιση των κελυφών προκειμένου να μην καταστραφούν ιδιαίτερα στοιχεία τους και ενδεχομένως καταρρεύσουν στο άμεσο μέλλον, γεγονός που μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων και άμεσων προληπτικών ενεργειών συντήρησης και διατήρησής τους. Η κήρυξη των μνημείων συνεπάγεται την υποχρέωση της Διοίκησης να λάβει κάθε μέτρο “….για την διατήρηση στο διηνεκές αναλλοίωτων των ανωτέρω στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος και του αναγκαίου για την ανάδειξή τους σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα περιβάλλοντος χώρου, συνεπάγεται δε δυνατότητα επιβολής των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό μέτρων και περιορισμών της ιδιοκτησίας”.

Για την τήρηση της παραπάνω αναφερθείσας, κατ ελάχιστον υποχρέωσης του Δημοσίου για την προστασία των μνημείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα εξεύρεσης πόρων για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα ψηλού κόστους για την ανακαίνιση, συντήρηση και λειτουργία, η αλλαγή χρήσης σε κτίριο προσωρινής διαμονής αποτελεί κίνητρο. Οι σύγχρονες προδιαγραφές για την στατική αποκατάσταση καθώς και για την λειτουργία επιχειρήσεων τουρισμού, απαιτούν διαφορετική χωροθέτηση και άλλα μεγέθη των επί μέρους χρήσεων (βοηθητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις Η/Μ, wc, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, εσωτερικές πισίνες, γυμναστήρια, σάουνες και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).

Σαν συνέπεια, ενώ δεν προβλέπονται ούτε προτείνονται προσθήκες ούτε αλλαγές στα κηρυγμένα τμήματα αυτών των κτιρίων και πάντα εντός του υφιστάμενου κηρυγμένου περιγράμματος, δεν είναι εφικτή η αρχιτεκτονική λύση διότι η συνδυασμένη εφαρμογή του Οικοδομικού Κανονισμού, δεν εμπεριέχει ιδιαίτερη πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο υλοποιημένος συντελεστής του υφιστάμενου κηρυγμένου κτιρίου.
 
Με την παρούσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα αναστήλωσης των Μνημείων και υλοποίησης, εντός του περιγράμματός τους, χρήσεων με σύγχρονες προδιαγραφές μέσω του συντελεστή δόμησης χωρίς αύξηση της δόμησης στον χώρο.

Με την παρ. 2 επιδιώκεται η αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων εργασιών σε κτίρια στα οποία δεν έχει διανοιγεί η προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στοά. Ήδη με την ισχύουσα διάταξη επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η μη διάνοιξη της στοάς και η εκτέλεση εργασιών που αφορούν την ζωή του κτιρίου, και την δημόσια ωφέλεια. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης ήδη από το 2012 επέτρεψε την αλλαγή χρήσης στα κτίρια αυτά χωρίς την υποχρέωση διάνοιξης στοάς. Για την λειτουργικότητα των κτιρίων και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, απαιτείται να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση εκτέλεση εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση της νέας χρήσης, ήτοι τοποθέτηση ανελκυστήρων, κλιμάκων, τροποποιήσεις εσωτερικής διαμερισμάτωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και όλες οι επιβαλλόμενες εργασίες για την εγκατάσταση της νέας χρήση. Ειδικότερα επιτρέπονται όλες οι εργασίες, η εκτέλεση των οποίων ουδόλως κωλύει την μελλοντική διάνοιξη της στοάς ενώ συγχρόνως διασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα των υφισταμένων κτιρίων και συγκεκριμένα επισκευές και διαρρυθμίσεις, ενισχύσεις ή τροποποιήσεις του φέροντος οργανισμού, που δεν θα επιφέρουν την ολική τροποποίησή του, εργασίες κάθε είδους στο εσωτερικό του κτιρίου, όπως τοποθέτηση ανελκυστήρων, καθώς και αλλαγές χρήσης του υφισταμένου κτιρίου σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις που ισχύουν στην περιοχή. Η διάταξη αφορά σε κτήρια που δεν βρίσκονται στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.4067/2012, ώστε να μην επηρεάζεται η προβλεπόμενη διάνοιξη στοών στις περιοχές αυτές. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αναδιατυπώνεται.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
“Άρθρο ….
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α’ 79)
1. Στο τέλος της υποπερίπτ. 2 της περίπτ. ιβ της παρ.6 του άρθρου 11, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Για κτίρια που έχουν κηρυχθεί Νεώτερα Μνημεία και αποκαθίστανται μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού ως ειδικά κτίρια προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία), οι χρήσεις του παραπάνω εδαφίου, οι χώροι κουζίνας και οι κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, εφόσον χωροθετούνται σε υφιστάμενους υπόγειους ορόφους, καθώς και οι επιφάνειες των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κλιμακοστασίων, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο και έως 40 τμ στο επίπεδο της κύριας εισόδου του κτιρίου.”

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22, αντικαθίστανται ως εξής :
“Στα κτίρια της περίπτωσης αυτής, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως όλων των Δήμων που δεν αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 10, επιτρέπονται επισκευές και διαρρυθμίσεις, ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού, που δε θα επιφέρουν ολική τροποποίησή του, εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου, αλλαγές χρήσης του υφισταμένου κτιρίου σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις που ισχύουν στην περιοχή, και γενικά κάθε εργασία που γίνεται προς εξυπηρέτηση της αλλαγής χρήσης.

Επιτρέπονται οι επισκευές για βλάβες λόγω σεισμών ή επισκευές για λόγους υγιεινής και χρήσης και η αλλαγή χρήσης χωρίς τροποποιήσεις φέροντος οργανισμού, σε κάθε περίπτωση.”.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Οι προτείνοντες βουλευτές
Παπαφιλίππου Γεώργιος
Μορφίδης Κωνσταντίνος
Εμμανουηλίδης Δημήτριος