Εισηγμένες: Ο χάρτης των ετήσιων αποτελεσμάτων

Η περίπτωση της ΔΕΗ και τα έκτακτα αποτελέσματα πολλών εταιρειών (ιδίως των δύο διυλιστηρίων Motor Oil-ΕΛΠΕ και του κατασκευαστικού Όμιλου Ελλάκτωρ) ήταν οι δύο λόγοι για τους οποίους η γενικότερα βελτιωμένη εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2018 συνοδεύτηκε από αρνητικές μεταβολές σε αθροιστικό επίπεδο.

Ειδικότερα, με βάση τα αθροιστικά αποτελέσματα 163 (εκτός τραπεζών και ΑΕΕΧ) εισηγμένων εταιρειών:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,9%.

• Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 6,7%.

• Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 20,7% (από τα 2,229 στο 1,768 δισ. ευρώ). Αν ωστόσο δεν υπολογίζαμε την αρνητική επίδραση της ΔΕΗ (669 εκατ. ευρώ), τότε τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων για το 2018 θα εμφανίζονταν αυξημένα.

• 102 εταιρείες εμφάνισαν κέρδη και οι υπόλοιπες 61 ζημίες.

• 100 εταιρείες βελτίωσαν το καθαρό τους αποτέλεσμα (άνοδος κερδών, ή συρρίκνωση ζημιών) και 63 το είδαν να επιδεινώνεται (μείωση κερδών, ή αύξηση ζημιών).

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (λειτουργικές συν επενδυτικές) διαμορφώθηκαν στα 2,603 δις ευρώ και ήταν υψηλότερες συγκριτικά με το ύψος των καθαρών κερδών. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση του καθαρού δανεισμού των εισηγμένων εταιρειών, ή/και για χρηματικές διανομές προς τους μετόχους (μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου).

• Η μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαμορφώθηκε στο 5,72%.

• Το περιθώριο EBITDA (EBITDA προς κύκλο εργασιών) υποχώρησε στο 11,6%.

• Το καθαρό περιθώριο κέρδους (καθαρά κέρδη προς κύκλο εργασιών) μειώθηκε στο 2,6%.

• Ο μέσος δείκτης «καθαρό χρέος προς EBITDA» ήταν 2,62 φορές.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι συχνά οι προαναφερόμενοι μέσοι δείκτες δεν είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικοί, λόγω των τριών ταχυτήτων που εμφάνισαν για μια ακόμη χρονιά τα μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών.

Εισηγμένες με θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν χαρτοφυλάκιο υψηλότερα από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού) ήταν 32 εισηγμένες: Alpha Αστικά Ακίνητα, AS Company, CNL Capital, Entersoft, Jumbo, Mermeren Kombinat, Profile, Quest Holdings, ΑΔΜΗΕ, Αεροπορία Αιγαίου, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Κανάκης, ΟΛΠ, Πλαίσιο, Newsphone, Ευρωπαϊκή Πίστη, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Optronics, ΕΚΤΕΡ, Καρέλιας, Πλαστικά Κρήτης, Q&R, ΓΕΚΕ, Centric, IDEAL, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, ΟΛΘ, Epsilon Net, Mediterra Hellas.

Εταιρείες με αρνητικά ίδια κεφάλαια στις 31/12/2018 ήταν οι παρακάτω 22 εισηγμένες: Diversa, Eurobrokers, Frigoglass, Pasal, SATO, ΕΛΓΕΚΑ, Σφακιανάκης, ΑΝΕΚ, Μπήτρος, ΣΙΔΜΑ, Εριουργία 3Α, ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 0,00%, ΒΙΟΤΕΡ, Forthnet, Ακρίτας, Yalco, Ιχθυοτροφεία Σελόντα, Βαρβαρέσος, Dionic, Εκδόσεις Λιβάνη, ΚΡΕΚΑ, Βαράγκης.

H πορεία των κλάδων

Επιχειρηματικοί κλάδοι που ξεχώρισαν το 2018 για την ανοδική πορεία των κερδών τους ήταν κυρίως αυτοί των ακινήτων (άνοδος στις εύλογες αξίες τους από τους εκτιμητές), του μαρμάρου (κερδοφορία ρεκόρ για Ικτίνος και Mermeren Kombinat), της πληροφορικής και της ιδιωτικής υγείας (ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ, Ιατρικό Αθηνών).

Παράλληλα, σαφή βελτίωση επιδόσεων πέτυχαν γνωστοί επιχειρηματικοί Όμιλοι (Coca-Cola HBC, ΤΙΤΑΝ, Fourlis, Sarantis, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, JUMBO, Viohalco, ElvalHalcor, Αεροπορία Αιγαίου, Autohellas, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Πλαστικά Κρήτης, ΟΛΠ, ΟΛΘ), ενώ τις εξαιρετικές τους επιδόσεις επανέλαβε η Μυτιληναίος.

Αντίθετα, το 2018 ήταν μια χειρότερη χρονιά σε σύγκριση με την προηγούμενή της για μια σειρά από κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός (μειωμένα κέρδη στην εγχώρια αγορά, τακτοποίηση προηγούμενων εκκρεμοτήτων), η κλωστοϋφαντουργία, οι ιχθυοκαλλιέργειες (πτώση στις τιμές μεσογειακών ψαριών), το εμπόριο ειδών σιδήρου-χάλυβα (ανεπιθύμητη εξέλιξη στη διεθνή πορεία του μετάλλου).

Turn around stories

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου εταιρείες οι οποίες είχαν ζημίες το 2017 εμφάνισαν πέρυσι κερδοφόρο αποτέλεσμα. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό ήταν αποτέλεσμα έκτακτων αποτελεσμάτων που έλαβαν χώρα είτε κατά τη μια, είτε κατά την άλλη χρονιά.

Έτσι, ουσιαστικά turn around stories χωρίς επίδραση έκτακτων αποτελεσμάτων είχαμε -μεταξύ άλλων- αυτά των εταιρειών: Cenergy, FG Europe, Σφακιανάκης, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, Εριουργία 3Α, ΕΚΤΕΡ, Intrakat, Δρομέας, REVOIL, Fieratex, Δομική Κρήτης, Μουζάκης, Optronics, Byte Computers.

Τέλος, σημαντικό ενδιαφέρον για πολλές εταιρείες παρουσιάζουν οι αναφορές των διοικήσεών τους για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την αναχρηματοδότηση των δανειακών τους ανοιγμάτων.