ΔΕΗ: Ποιες ενέργειες θα φέρουν λεφτά στα ταμεία της

Tις φωτιές που άναψαν οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Ernst & Young, με τις οποίες αμφισβητείται ακόμη και η συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας το επόμενο διάστημα, προσπαθούν να σβήσουν από χθες στην ΔΕΗ.

Αργά χθες το βράδυ, η εταιρεία έσπευσε να ανακοινώσει ότι η έκθεση της EΥ «συντάχθηκε σε πλήρη συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του oμίλου και την πλήρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, ύψους 792 εκατ. για το 2019».

Νωρίτερα χθες, με άλλη ανακοίνωση η ΔΕΗ θέλησε να καταδείξει την στήριξη και την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος, παρά τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία και τις μεγάλες ζημιές ύψους άνω των 900 εκ. ευρώ (εάν συνυπολογιστεί και η επιβάρυνση στον ισολογισμό της από τις διακοπτόμενες εργασίες στις λιγνιτικές μονάδες σε Φλώρινας και Μεγαλόπολη).

Η ΔΕH, όπως αναφέρει έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει την ρευστότητά της καθώς εξασφάλισε την άντληση μακροπρόθεσμου δανεισμού και αποδέσμευσε καταθέσεις ποσού 690,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες αποτελούσαν εγγυήσεις (cash collateral) υφιστάμενου δανεισμού.

Πρόκειται για κίνηση που χαρακτηρίζει πολύ σημαντική καθώς την βοήθησε «να αναπνεύσει σε επίπεδο ρευστότητας». Σημειώνεται ότι οι εγχώριες τράπεζες είχαν δεσμεύσει καταθέσεις ως ενέχυρο για την περσινή αναχρηματοδότηση δανείων 1,1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει δηλώσει ότι παρά την δύσκολη περίοδο που διανύει, αναμένει θετική επίπτωση στα οικονομικά της αποτελέσματα μέσα από σειρά ενεργειών που εκτιμά ότι θα φέρουν λεφτά στο ταμείο της. Στα μέτρα που πρόκειται να λάβει και στα εργαλεία που θα αξιοποιήσει περιλαμβάνονται:

-Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους άνω των 300 εκ. ευρώ καθώς και η ανάκτηση οφειλών από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Με βάση τα περσινά στοιχεία τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 2.443 εκ. ευρώ από 2.536 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση 93 εκ. ευρώ.

-Την εξοικονόμηση 60 εκ. ευρώ ετησίως από την μείωση στο 10% της έκπτωσης συνέπειας για τους εμπρόθεσμους πελάτες αλλά και την επιστροφή 100 εκ. ευρω από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, μετά από ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, που ήρθε ως αντιστάθμισμα από την απόρριψη πρότασης της ΔΕΗ για αύξηση τιμολογίων.

-Την προσπάθεια για ανάκτηση παλαιότερων οφειλών ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) αλλά και η προοπτική μείωσης των ποσοτήτων ΝΟΜΕ, μέσω της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων.

Σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ρευστότητα της ΔΕΗ, η εταιρεία αναφέρει:

– την άντληση από τη ΔΕH, τον Ιανουάριο του 2019, ποσού 155 εκατ. ευρώ από συνολική εγκεκριμένη γραμμή 255 εκατ. από την ΕΤΕπ,

– την άντληση ποσού 162 εκατ. ευρώ από γραμμή χρηματοδότησης από την KFW IPEX BANK για την κατασκευή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V»

– την άντληση 200 εκατ. από γραμμή χρηματοδότησης από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου που λήγει την 1η Μαΐου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕH και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου – Black Sea Trade & Development Bank, έχουν εγκρίνει τους οικονομικούς όρους νέας χρηματοδότησης ύψους 160 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με μία εφάπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της ΔΕH Α.Ε.

Μέσα στον Μάρτιο η ΔEH εισέπραξε από το ελληνικό δημόσιο 550,7 εκατ. ευρώ, ως προπληρωμή για την αξία της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2019. Η προπληρωμή αυτή, αναμένεται να επαναληφθεί και στο πρώτο τρίμηνο του 2020, βάσει πενταετούς συμφωνίας.