ΑΑΔΕ: Ζητά από τις τράπεζες τα στοιχεία όλων των πληρωμών

Όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, υποχρεούνται έως τις 27 Απριλίου να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής συγκεντρωτικά στοιχεία των συνταλλαγών που πραγματοποίησε φυσικό πρόσωπο με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e- banking ή με άλλες μεθόδους ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να σταλούν ανά ΑΦΜ φυσικού προσώπου και να συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες που εξοφλήθηκαν με πληρωμές σε επαγγελματικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα δε τα στοιχεία πρέπει να αφορούν σε πληρωμές σε επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν στην ΑΑΔΕ μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός η συγκέντρωση ορθότερων πληροφοριών για τις λιανικές συναλλαγές των φορολογούμενων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του 2018 και αφορούσαν σε δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου.

Αφετέρου η καταγραφή των εισπράξεων που πραγματοποίησαν χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους δήλωσαν ως “επαγγελματικούς” ώστε να είναι δυνατή μια διασταύρωση των δεδομένων αυτών με τα ποσά που θα δηλώσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες ως ακαθάριστα έσοδα στα έντυπα Ε3 και Ε1 των φετινών φορολογικών δηλώσεων.