Μόνο 3,5% των ληξιπρόθεσμων χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση

Με ρυθμούς 1 κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε 10 δευτερόλεπτα (στο οκτάωρο λειτουργίας κάθε εργάσιμης ημέρας) «κτυπούσε» η εφορία το 2018. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε κατασχέσεις σε βάρος 816.721 φορολογουμένων. Και παρότι πέρυσι οι κατασχέσεις μειώθηκαν στο μισό σε σχέση με το 2017 που ήταν διπλάσιοι (1.719.733), το ποσό των εισπράξεων από αυτούς αυξήθηκε κατά 8% και έφτασε στα 5,518 δισ. ευρώ, λόγω της καλύτερης στόχευσης της ΑΑΔΕ, αποφεύγοντας να πέφτει συνεχώς σε ήδη άδειους λογαριασμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2018, η νέα «τάση» στα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης είναι να εγγράφει υποθήκες: το 2018 οι εγγραφές υποθηκών στα ακίνητα οφειλετών για χρέη στην εφορία διπλασιάστηκαν (!) φτάνοντας στις 8.350 έναντι 4.222 του 2017 (αύξηση 97,8% σε ένα χρόνο).

Παρόλα αυτά, ακόμα και με το «μαστίγιο» των κατασχέσεων, μόλις 3,699 δισ. ευρώ έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των 104,365 δισ. ευρώ κατά την 1/1/2019. Δηλαδή σε ρύθμιση βρίσκεται μόλις 3,5% των οφειλών και εκτός ρύθμισης το 96,5%, εξέλιξη που δείχνει την τεράστια ανάγκη να ξεκινήσει μια ουσιαστική ρύθμιση χρεών καθώς όλες οι προηγούμενες έχουν ουσιαστικά απωλεσθεί και αποτύχει.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι το πραγματικό («αποτελεσματικό») χρέος -αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών- έφτανε την 1/1/2019 στα 86,255,9 δισ. ευρώ. Και από αυτά τα 104,365 δισ ευρώ παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, εισπράξιμα θεωρούνται μόλις …8,464 δισ. ευρώ.

Ποιος πληρώνει το «μάρμαρο»

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 μειώθηκε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017. Ωστόσο ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση επιβάλλει μέτρα αυξήθηκε. Το 2018 μέτρα αναγκαστικής είσπραξης υπέστησαν πέρυσι σε 1.168.438 φορολογούμενοι (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Δηλαδή το 64% ή 2 στους 3 εκ των οφειλετών αυτών τα έχουν ήδη υποστεί, ενώ ο ετήσιος στόχος 59%.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως είναι ότι 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν και δεν μπορούν να πληρώσουν συνολικά μόλις 2,5 δις ευρώ, ή περίπου 715 ευρώ κατά μέσον όρον. Αντιθέτως μόλις 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δισ. ευρώ!

Συγκεκριμένα

· 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ , χρωστούν το 2,4% (2,465 δις ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου,

· μόλις 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ χρωστούν το 89,5% ή 93.378 δις ευρώ συνολικά!

· από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ χρωστούν το 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) που διακρατούν το 8,2% (ή 8,521 δισ ευρώ) του συνολικού χρέους.

Με τα δεδομένα αυτά, το 2018, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε :

· 816.721 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (- 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 κατασχέσεις το 2017)

· 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού (-13,6% σε σχέση με τα 18.792 προγράμματα το 2017)

· 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης (-5,6% έναντι 23.620 το 2017)

· 8.350 υποθήκες (+97,8% έναντι των 4.222 του 2017).