Παράταση στη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ

Τέσσερις μήνες πίσω πηγαίνει η διαδικασία υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων φορέων της γενικής κυβέρνησης στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.

Την απόφαση είχε προαναγγείλει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, πριν από περίπου δύο εβδομάδες μετά από συνάντηση με τον υπουργό . Στο αιτιολογικό της νεότερης απόφασης αναφέρεται ότι « απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για τη λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου».

Με τα νέα δεδομένα, οι φορείς έχουν περιθώριο έως την 1η Ιουλίου για τη μεταφορά των διαθεσίμων τους – μετά την πάροδο των δημοτικών εκλογών- ενώ αρχικά θα έπρεπε έως σήμερα να έχουν υλοποιήσει τη μεταφορά καθώς η αρχική απόφαση έδινε περιθώριο 30 ημερών από την έκδοσή της (24 Ιανουαρίου).

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι απειλές ποινών για όσους δεν συμμορφωθούν. Παραμένουν σε ισχύ οι προβλέψεις της απόφασης που ορίζουν ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ δύναται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στον νόμο και αφορούν σε περικοπές επιχορηγήσεων και καθαιρέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων γενικής κυβέρνησης τα οποία δεν έχουν ακόμα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 7,5 δισ. ευρώ και με τη συνδρομή τους τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου θα ξεπερνούσαν τα 40 δισ. ευρώ. Η αρχική απόφαση περί υποχρεωτικής μεταφοράς είχε εκδοθεί λίγες ημέρες πριν την έκδοση του πενταετούς ομολόγου, πολλαπλασιάζοντας με τη συνδρομή και του cash buffer των 33 δις ευρώ –τότε- το μήνυμα «λεφτά υπάρχουν»…