Νέος βασικός μέτοχος στην Άργος Α.Ε.

Νέα δεδομένα και στη διανομή του Τύπου. Με την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εξέλιξη κατεγράφησαν δύο αλλαγές στη μετοχική σύνθεση. Ποσοστό 14,8% από το μερίδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη και το 18% των μετοχών της εταιρείας Πρώτο Θέμα Α.Ε. πουλήθηκαν στη Νίκη Εκδοτική Α.Ε. των αδελφών Σμυρνιωτάκη. Μετά και τις δύο αυτές πωλήσεις η Νίκη Εκδοτική Α.Ε. είναι ο νέος βασικός μέτοχος στην εταιρεία με ποσοστό που υπερβαίνει το 32,8%.