Ποινικές διώξεις για τα δάνεια των κομμάτων

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και η άσκηση ποινικών διώξεων κατά πολιτικών και τραπεζικών στελεχών για τα δάνεια των κομμάτων τα οποία έχουν φτάσει τα 370 εκατομμύρια ευρώ. Η δικαστική έρευνα παρέκαμψε την σχετική τροπολογία που απαλλάσσει τα τραπεζικά στελέχη που υπέγραψαν τις δανειακές συμβάσεις από το αδίκημα της απιστίας και οι παραπομπές αφορούν τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Η δίωξη για απάτη στηρίζεται στην ένταξη των δανείων των κομμάτων στην «καλή τράπεζα» μετά τη χρεοκοπία της ΑΤΕ ως δήθεν εξυπηρετούμενα ενώ θα έπρεπε να περάσουν στην «Bad Bank» ως μη εξυπηρετούμενα για να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες καταγγελίας των συμβάσεων. Οι ανακριτές πρόκειται να καλέσουν για κατάθεση τους οικονομικούς διευθυντές των κομμάτων καθώς επίσης και τα στελέχη της ΑτΕ τα οποία πέρασαν τα δάνεια στην καλή τράπεζα.