Νέα βουτιά στα επιχειρηματικά λουκέτα το Γενάρη

Μικρή κάμψη των εγγραφών και ισχυρή υποχώρηση των διαγραφών αποτυπώνεται στο ισοζύγιο επιχειρηματικότητας τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 με το πρόσημο ωστόσο, να είναι σαφώς θετικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) τον περασμένο μήνα ιδρύθηκαν 2.907 επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών έναντι 2.988 επιχειρήσεων που είχαν προχωρήσει στη σύστασή τους, τον Ιανουάριο του 2018 (-2,58%).

Αν και η διαφορά ως προς την ίδρυση επιχειρήσεων είναι μικρή μεταξύ των δύο συγκρινόμενων μηνών, καθώς η υποχώρηση είναι της τάξεως των 81 επιχειρήσεων, δεν ισχύει το ίδιο και για τις διαγραφές οι οποίες μειώθηκαν κατά 29% και συγκεκριμένα στις 1.489 τον περασμένο μήνα, έναντι 2.099 διαγραφές τον Ιανουάριο του 2018.  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι φετινές συστάσεις, είναι σχεδόν διπλάσιες των διαγραφών, ενώ “υπαίτιες” για την υποχώρηση των εγγραφών σε σχέση με πέρυσι είναι οι ατομικές επιχειρήσεις η συστάσεις των οποίων μειώθηκαν κατά 31%.

Στις επιμέρους μορφές, όπως προαναφέρθηκε, αισθητά λιγότερες είναι οι συστάσεις ατομικών επιχειρήσεων,  εν αντιθέσει με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις (ΙΚΕ) που συνεχίζουν την ισχυρή τους άνοδο. Ανοδικά κινήθηκαν οι συστάσεις ομόρρυθμων και οι ετερόρρυθμων εταιρειών, ενώ μειωμένες είναι οι ενάρξεις των Ανωνύμων και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι ΑΕ

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις Ανώνυμες Εταιρείες κατά το εξεταζόμενο διάστημα, είναι η “βουτιά” των διαγραφών οι οποίες περιορίζονται κατά 72,6%. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2019 διαγράφηκαν 29 ΑΕ, έναντι 106 το ίδιο μήνα του 2018. Ως προς τις εγγραφές αυτές περιορίζονται φέτος στις 46 έναντι 57 πέρυσι. Σημειολογικά πάντως, το ισοζύγιο φέτος είναι θετικό καθώς οι εγγραφές υπερβαίνουν τις διαγραφές, ενώ πέρυσι, όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα,  το πρόσημο ήταν αρνητικό.

Οι ατομικές

Λιγότερες κατά 525 είναι οι ατομικές επιχειρήσεις που συστάθηκαν τον Ιανουάριο του 2019 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018. Ειδικότερα, στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, αναγγέλθηκε η ίδρυση 1.162 ατομικών επιχειρήσεων, έναντι  1.687 πέρυσι (-31,12%).

Πάντως, η μείωση του αριθμού των συστάσεων, συνοδεύεται και από μεγαλύτερη μείωση των διαγραφών οι οποίες υποχωρούν κατά 34,3%. Συγκεκριμένα  φέτος διαγράφηκαν  901 ατομικές επιχειρήσεις, έναντι 1.371 ατομικών που είχαν διαγραφεί τον Ιανουάριο του 2018.

Οι Ετερόρρυθμες

Απόλυτα θετικό είναι το ισοζύγιο για τις  Ετερόρρυθμες Εταιρείες (ΕΕ) όπου και οι συστάσεις αυξάνονται και οι διαγραφές μειώνονται.  Συγκεκριμένα,  το Ιανουάριο του 2019 συστάθηκαν 277 ΕΕ, έναντι 230 τον ίδιο μήνα του 2018 (συν 20,43%). Αντίθετη πορεία ακολουθούν οι διαγραφές, με αυτές του Ιανουαρίου του 2019 να μειώνονται στις 103 έναντι 121 τον Ιανουάριο του 2018  (μείωση 14,88%).

Οι Ομόρρυθμες

Θετικό είναι το πρόσημο και στο ισοζύγιο των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ) αφού σε σχέση με πέρυσι βελτιώνουν τη θέση τους ως προς τις εγγραφές κατά 43%. Ειδικότερα τον εξεταζόμενο μήνα του 2019 ιδρύθηκαν 389 ΟΕ, έναντι 277 τον Ιανουάριο του 2018. Ως προς τις διαγραφές, το φετινό Ιανουάριο ανήλθαν στις 260 έναντι 256 πέρυσι (συν 1,56%).  

Οι ΙΚΕ

Ανοδικά και μάλιστα με ισχυρό ρυθμό κινήθηκαν συστάσεις των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 45%. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2019 ιδρύθηκαν 1.011 ΙΚΕ, έναντι 697 πέρυσι. Ελαφρώς αυξημένες, ωστόσο, είναι και οι διαγραφές οι οποίες τον φετινό Ιανουάριο ανήλθαν στις 115  έναντι 102 πέρυσι.

Οι ΕΠΕ

Κατά  42,61% μειώνονται τον φετινό Ιανουάριο  οι διαγραφές των  Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ενώ την ίδια στιγμή μειωμένες είναι και οι συστάσεις. Σε απόλυτους αριθμούς, τον περασμένο μήνα συστάθηκαν  Ειδικότερα,  φέτος συστάθηκαν 17 ΕΠΕ έναντι 27 τον Ιανουάριο του 2018 (μείον 37,04%) ενώ διαγράφηκαν 66 έναντι 115 τον Ιανουάριο του 2018.