Λόγος Πολιτών-Δύναμη Δημοκρατίας

Παιδεία και Οικονομία: Τι παιδεία θέλουμε και πως θα κρατήσουμε τους νέους μας στην Ελλάδα;

Ομιλία της Δωριλένιας Λιαγουροπούλου

Σε μια εποχή που τα οικονομικά δεδομένα, δεν είναι δεδομένα , ο ρόλος του ελληνικού πανεπιστημίου αμφισβητείται διαρκώς. Περίπου 200.000 άτομα – μόνο το 2017- επέλεξαν να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό , ιδίως το εξειδικευμένο , είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό συνιστά μια αδυναμία της αναπτυξιακής αλλά και ευρύτερα κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής δυναμικής. Εάν αυτοί που έφυγαν είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας ίσως είναι ακόμη πιο απαραίτητοι για την υποβοήθηση των απαιτούμενων κοινωνικό-πολιτιστικών αλλαγών.

Μια από τις αλλαγές που επιβάλλεται να επιτεθεί είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση ασκείται αποκλειστικά από ιδρύματα δημοσίου δικαίου. Στην παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας , αποτελεί τροχοπέδη η συνταγματική απαγόρευση ιδρύσεως μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η άρση αυτής της απαγόρευσης θα δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών της χώρας και άρα αύξηση του ΑΕΠ. Θα βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση των δημοσίων πανεπιστημίων – στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού. Θα συμβάλλει στην ακτινοβολία της χώρας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο ιδίως σε μια περίοδο επικείμενου Brexit όπου τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ολλανδία προσπαθούν να απορροφήσουν τους ακαδημαϊκούς πολίτες. Και τέλος θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και άρα αναστολή του braindrainγια τους φοιτητές , τους ακαδημαϊκούς , τους ερευνητές , δημιουργώντας νέους ορίζοντες για τους νέους και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Και όπως είπε και ο Αριστοτέλης: «Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων , πρέπει να πειστούν πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων.

Ο Λόγος Πολιτών, είναι Επιστημονική Ένωση Προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα και σκοπό τη συμβολή στο δημόσιο διάλογο για θέματα και ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Κοινωνία σήμερα