ΧΑ: Εντείνει την επίθεση στη Eurobank η Οceanwood

Αυξήσεις θέσεων των “short” εμπεριείχε και η νεότερη κατάσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά τις σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν και οι οποίες ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών.

Σύμφωνα με αυτή, η Oceanwood Capital Management LTD, αύξησε την «απαισιόδοξη» θέση της στη Eurobank στο 1,02% στις 25 Ιανουαρίου, από 0,70% σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι η Lansdowne Partners (UK) LLP ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αύξησε την καθαρή αρνητική της θέση στη Eurobank από 1,62%, σε 1,81%.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών: